Blomsterängens bobyggare

Det står ett moln av doft kring rosenbuskarna, och luften är full av surr. På ett av bladen kryper en bi-hona. Hon är stor och kraftigt byggd, med vackert apelsinfärgad päls på magen. Kanske minns hon sitt möte med hanen, en stabbig typ med håriga isbjörnsramar till framben. De möttes på en purpurfärgad väddklint och parade sig i solens sken. Hennes käkar klipper lugnt och metodiskt. Hon har grävt ett bo i sanden åt sina larver. Nu ska det tapetseras med rosenblad.

Artfakta

Stortapetserarbiet har ett passande namn. Honan fodrar nämligen boets väggar med blad från körsbärsträd, rosor, syren och andra buskar. Boet är format som en tunnel, med flera äggkammare på rad efter varandra. I varje kammare lägger honan ett ägg, och en pollenklump som mat åt larven.

Bina behöver blommor där de kan samla nektar och pollen. Den allra viktigaste födoväxten är väddklint. Förr levde många stortapetserarbin i ängsmarker, men på senare tid har även torra, soliga vägkanter blivit viktiga livsmiljöer.

Tyvärr har stortapetserarbiet minskat kraftigt. Arten finns numera bara i Skåne, på Öland och på Gotland. Många lämpliga livsmiljöer har vuxit igen eller exploaterats, och födoväxten väddklint har blivit allt mer sällsynt.

Lokala åtgärder

Idag är blommande grönytor och vägkanter som slås av på höstkanten viktiga livsmiljöer för stortapetserarbiet. Slåttern gynnar de blommande växterna, och därmed också bina. Det är viktigt att slåttern sker sent, så att växterna hinner sätta frö.

Biosfärområdet Vattenriket jobbar både med att återskapa och sköta livsmiljöer för stortapetserarbiet. Röjning, slåtter, naturvårdsbränning sådd av väddklint och grävning av sandblottor är viktiga åtgärder. De gynnar såväl stortapetserarbiet som en rad andra insekter och växter.

Stortapetserarbiet har ett av sina kärnområden i nordöstra Skåne och är en av Kristianstad kommuns ansvararter.

Upplev stortapetserarbi i Vattenriket

Stortapetserarbiet kan bland annat studeras i naturreservaten Horna sandar och Sånnarna. I de obetade delarna av reservaten finns blommande väddklint. I slutet av juni – början av juli samlar honorna pollen febrilt på väddklintens lila blommor, medan hanarna patrullerar omkring för att hitta en hona att para sig med.

Back To Top
Translate »