Naturum är biosfärområdets besökscentrum, skyltfönster och vägvisare ut i Vattenriket

2010 öppnade naturum Vattenriket som biosfärområdets mötesplats och skyltfönster. Sedan dess har naturum Vattenriket blivit en viktig del i Kristianstads profil. Hit kommer upp emot 100 000 besökare om året från när och fjärran i alla åldrar för att lära sig mer om Vattenrikets unika natur och om arbetet i biosfärområdet. Naturum vänder sig till en bred målgrupp och inträdet är gratis. Vi arbetar utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer med värdeorden tillgängligt, välkomnande och inspirerande. På bottenvåningen finns en utställning och på övre plan en servering. Båda verksamheterna genomsyras av Vattenrikets värdegrund.

Utställningen är bemannad av naturvägledare, som visar vägen ut i Vattenriket och berättar om biosfärområdet. Det finns ett rikt programutbud som till största del är gratis för besökarna samt bokningsbara föredrag och visningar av hög kvalitet. I utställningen möter man fiskar från Hammarsjön och livet under ytan i de strömmande vattendragen, kunskap om biosfärområdet som besöksområde och modellområde för hållbar utveckling. På naturum finns också en hörsal med fantastisk utsikt över naturumsjön där uttrar och kungsfiskare syns på vintern. Hörsalen används i biosfärområdets egen verksamhet för föredrag, möten och pedagogiska aktiviteter. När lokalen är ledig kan andra hyra den för möten och föredrag.

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Besöksstatistik

Besökare 2024: 32 316
Besökare 2023: 90 069
Besökare 2022: 80 558
Besökare 2021: 42 299
Besökare 2020: 44 080
Besökare 2019: 95 422
Besökare 2018: 100 370
Besökare 2017: 102 012
Besökare 2016: 104 040
Besökare 2015: 117 001
Besökare 2014: 129 591
Besökare 2013: 110 599
Besökare 2012: 115 525
Besökare 2011: 148 264
Besökare 2010: 13 040

Turistekonomiska effekter

Varje år besöks naturum och Vattenriket av flera hundra tusen personer. För att få ett mått på vilka ekonomiska effekter dessa besök ger till den lokala ekonomin har naturum vid tre tillfället genomfört 1500 enkäter med besökare på naturum.

Resultaten har analyserats enligt turistekonomiska modeller. Under 2016 genomfördes den tredje undersökningen.. Analysen visar bland annat att två tredjedelar av besökarna kommer från en annan del av Sverige eller från utlandet. En tredjedel av besökarna uppger att de bor i Kristianstad. Analysen visar också att de turistekonomiska effekterna uppgår till 31 miljoner kronor från de besökare som anger att naturum Vattenriket eller ett besök i Vattenriket är den huvudsakliga reseanledningen

Turistekonomiska rapporter

Fredrik Pettersson, White Arkitekter AB har ritat naturum Vattenriket.
Fredrik Pettersson, White Arkitekter AB, har ritat naturum Vattenriket

Spännande arkitektur likt ett rede i vassen

Visionen var att skapa ett ”Rede i vassen”. Med en känsla av närhet till både stad och våtmarker.
Det är arkitekt Fredrik Pettersson som då arbetade på White Arkitekter AB, som har ritat naturum Vattenriket.

På pålar mitt ute i vattnet, helt i trä med ovanliga vilnklar och vrår, ligger naturum som nod mellan stad och natur. Många besökare kommer för att de är nyfikna på husets arkitektur och byggnaden har även rönt uppmärksamhet långt utanför landets gränser. År 2011 var naturum Vattenriket nominerat i World Architecture festival i Barcelona, som en av åtta nominerade i klassen utställningsbyggnader.

Vill du veta mer om arkitektens tankar, läs artikeln På husesyn med naturums skapare (pdf 500 kb)

Byggprojektet naturum Vattenriket

Back To Top
Translate »