Vattenriket i fokus är Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes skriftserie (ISSN 1653-9338). I Vattenriket i fokus publiceras rapporter och inventeringar som utförts på uppdrag eller i samarbete med Biosfärkontoret. Skriftserien startade år 2006.

2010:05 Naturum Vattenriket – mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket. Biosfärkontoret. Finns till försäljning på naturum Vattenriket
2008:01 Vattenriket en uflyktsguide. Patrik Olofsson och Karin Magntorn
Back To Top
Translate »