skip to Main Content

Helge å, Hammarsjön och Araslövssjön

Helge å från Torsebro via Araslövssjön och Hammarsjön och vidare ut i havet ingår i Nedre Helgeåns fiskevårdsområde. Området är ett av de två artrikaste i Sverige med 38 dokumenterade fiskarter. Gädda, abborre, havsöring, lax och gös samt olika karpfiskar är de för sportfisket mest intressanta arterna. För att fiska krävs fiskekort som du kan köpa till exempel på naturum Vattenriket. Läs mer på fiskevårdsområdets hemsida.

Med båt över Hammarsjön

Det finns en digital led som visar vägen över Hammarsjön. På kristianstad.se finns GPX-filer som du kan ladda ner till din plotter, GPS eller telefon.

Vramsån

Köpinge fiskevårdsområdesförening säljer fiskekort till de nedre delarna av Vramsån. Fiskekort säljs i Köpinge livs i Gärds Köpinge och Spinn-Sport i Kristianstad. Läs om regler och information om fiskekort i pdf-filen här intill. I övriga delar av ån är det inte tillåtet för allmänheten att fiska, utan markägarna har fiskerätten.

Mal på kroken?

Om du skulle få en mal på kroken, tänk på att den är fridlyst och ska släppas tillbaka i vattnet så fort som möjligt. Försök att kroka av fisken i vattnet om det är möjligt. Vid fångst av mal är vi tacksamma om du rapporterar fångsten till  andreas.jezek@kristianstad.se. Uppgifter om när, var, hur och en uppskattning av malens längd och vikt vore värdefullt för att få mer kunskap om malen i Helge å.
Liten mal i Helge å. Foto: Patrik Olofsson/N
Back To Top
Translate »