Biosfärklassrum - utforska Vattenriket på egen hand med din skolklass!

Fjärilshåv Foto: Sam Peterson
Två flickor i gula flytvästar och vadarbyxor håvar efter småkryp i tången i havet.

I Vattenrikets omväxlande natur finns så mycket fantastiskt att uppleva och upptäcka.

Naturum Vattenriket utvecklar olika biosfärklassrum för att underlätta för skolor och scoutgrupper utforska Vattenriket på egen hand. Vid varje biosfärklassrum finns en låda med konkret fältmaterial.

Just nu finns fyra biosfärklassrum. Kanalhuset i Kristianstad och Vramsån i Gärds Köpinge handlar båda om livet i sötvatten, medan biosfärklassrum (uteklassrum) Östersjön inspirerar till att undersöka kustnära ekosystem. Vårt nya Biosfärklassrum Sånnarna hjälper er att upptäcka den myllrande mångfalden på de sandiga markerna nära Åhus. Biosfärklassrummen sammanfaller med fyra av Vattenrikets 22 besöksplatser.

Lådorna är fyllda med håvar, burkar, luppar, bestämningsnycklar och annat material som underlättar ert arbete på plats. Lärarhandledning till Biosfärklassrum Östersjön respektive Sånnarna finns att ladda ner gratis. Vi har också möjlighet att mejla över idématerial till Biosfärklassrum Kanalhuset och Vramsån.

Målgrupper: Grund- och gymnasieskolor samt scoutkårer i Kristianstads kommun.
Kostnad: Ingen, för pedagogiska verksamheter och scoutkårer i Kristianstads kommun.
Bokning: Kontakta Sam på naturum Vattenriket för mer information och för att boka lådorna.  sam.peterson@kristianstad.se.

Välkomna ut i Vattenriket!

Biosfärklassrum Sånnarna

Skolbarn gynnar blommande örter och pollinerare. Foto: Karin Magntorn

Biosfärklassrum Sånnarna inspirerar till att uppleva och utforska livet på de sandiga markerna. Genom praktiska undersökningar där alla sinnen är med fördjupar vi våra kunskaper om viktiga pollinatörer och om växterna de är beroende av. Självklart möter vi också många andra organismer, som skalbaggar, spindlar, svampar och kaniner. Det handlar också om den tuffa utmaningen att leva i torr och näringsfattig sand, och om Sånnarnas speciella geologi och klimat. Biosfärklassrummet lyfter även fram hur de sandiga markernas mångfald av arter och livsmiljöer är beroende av människans närvaro. Och hur vi samtidigt drar nytta av dessa värden.

De sandiga betes- och odlingsmarkerna är fantastiskt artrika. Men det finns bara fragment kvar av det här unika mångtusenåriga landskapet på Kristianstadsslätten. Örter och kryp kan behöva lite hjälp. I samarbete med naturum Vattenriket kan skolklasser återskapa viktiga livsmiljöer med spadar och hackor. Genom praktiskt naturvårdsarbete förstärker vi relationen och engagemanget för det unika landskapet.
Välkomna att boka ett besök på Sånnarna tillsammans med naturums pedagogiska verksamhet. Läs mer och boka!

Biosfärklassrum Sånnarna har tagits fram av naturum Vattenriket inom projektet ’Spadar, blommor och bin i Biosfärklassrum Sånnarna’. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt. Lokala naturvårdssatsningen – LONA.

Biosfärklassrum Östersjön

Två flickor i gula flytvästar och vadarbyxor håvar efter småkryp i tången i havet.

Biosfärklassrum Östersjön vill väcka nyfikenhet och inspirera till att utforska det strandnära livet i Östersjön. Uteklassrum Östersjön har tagits fram av naturum Vattenriket som en del i projektet ”Återskapa Östersjöns Livskraft”. Projektet drivs av Världsnaturfonden WWF

Biosfärklassrum Östersjön ligger vid Snickarhaken på Äspet i Åhus.

Back To Top
Translate »