skip to Main Content

Linnérundan avstängd vid Härlövsängaleden

Linnérundan avstängd vid Härlövsängaleden november 2018-mars 2019

C4 teknik bygger en bro över Härlövsängaleden så att så att gående kan korsa vägen på ett säkert sätt. Arbetet beräknas pågå mitten av november 2018 till slutet av mars 2019.

Linnérundan är tillägnad Carl von Linné som besökte våtmarkerna runt Kristianstad för drygt 250 år sedan. Här kan besökaren fortfarande uppleva delar av det landskap som Linné beskrev.

Starta vid naturum Vattenriket. Gå över bron till Tivolibadet och fortsätt norrut till Kanalhuset, som är Vattenrikets första utemuseum. Här finns chans att se kungsfiskare på vintern. Under sommaren kan du blicka ut över kärrhökens domäner.

Från Kanalhuset går stigen längs Kanalhusspången genom täta videsnår. Linnérundan fortsätter vidare ut på Isternäsets strandängar, som du kan överblicka från Isternäsplattformen. Fortsätt till Lillö borgruin, som är resterna av en medeltida borg. Nyckel kan lånas på naturum. Strax intill ligger Lillö Kungsgård där storken häckade på 1940-talet.

Längre fram passeras kullen som döljer resterna av Härlövsborg. Under medeltiden fanns här en träborg och under 1600-talet en skans. Härlövsborgstornet ger fin utsikt över Isternäset och på vägen dit passerar du några vattenfyllda lertag. I den fuktiga lövskogen kring dammarna häckar mindre hackspett.

Vandra i Vattenriket

Linnérundan är 6 kilometer lång. Längs rundan finns 15 platser beskrivna i ljudfiler. Lyssna på mp3-filerna från den här sidan eller läs av QR-koder med din smartphone längs med promenaden. Platserna är markerade på kartan. Kartan finns gratis på naturum Vattenriket.

Bra att veta

Vattenstånd och vandring

Längs Linnérundan är det begränsad framkomlighet när Helgeåns vattenstånd är högre än 1 meter över havet i Kristianstad. Vattenståndet kan läsas av vid naturum, Kanalhuset och här på hemsidan i Vattendatabasen.
Stigpassagen under järnvägen är bara framkomlig upp till 0,5 meter över havet.

Naturreservat

Isternäset är ett naturreservat.

Betesdjur

Isternäset hålls öppet av betande kor.

Tillgänglighet

För information om tillgängligheten se Equalitys hemsida.

Translate »
Back To Top