En central byggsten i biosfärarbetet är lokal förankring. Det är viktigt att de som bor i området känner en stolthet för Vattenriket som modellområde för hållbar utveckling och en fantastisk plats att bo på eller besöka. Biosfärkontoret och naturum arbetar på flera sätt för att engagera:

Samrådsgruppen

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en grupp med ca 30 personer, som representerar olika intressen i området. Här sitter lokala organisationer, tjänstemän och politiker samt representanter från några regionala myndigheter.

Biosfärambassadörer

Sedan våren 2013 har runt 280 personer utbildats till biosfärambassadörer. Tanken är att ambassadörerna ska hjälpa till att sprida intresse och kunskap om Vattenriket som rekreationsområde med varierad natur och tillgängliggjorda besöksplatser och som modellområde för en hållbar samhällsutveckling.

Biosfärläger

Varje sommar deltar ett tjugotal barn i åldern 10-13 år i naturum Vattenrikets biosfärläger. Barnen får uppleva två veckor fulla med spännande aktiviteter, lära känna Vattenriket och bli miniambassadörer.

Tranvärdar

När tusentals tranor samlas vid Pulken i månadsskiftet mars-april, samlas ungefär lika många människor som vill titta på tranorna! Sedan våren 2017 utbildar biosfärkontoret tillsammans med Nordöstra Skånes Fågelklubb och Vattenrikets vänner frivilliga entusiaster till tranvärdar. För alla nyfikna vid Pulken ger tranvärdarna besöket ett mervärde när de visar i kikare, svara på frågor och berätta om fler platser att upptäcka i Vattenriket.

Vattenriket vänner

Vattenriket har en vänförening, Vattenrikets vänner, som samlar in pengar och stöttar olika projekt. Samarbetet med Vattenrikets vänner och biosfärambassadörerna är viktigt för biosfärområdets förankring och utveckling.

Back To Top
Translate »