skip to Main Content

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en grupp med ca 30 personer, som representerar olika intressen i området. Här sitter lokala organisationer, tjänstemän och politiker samt representanter från några regionala myndigheter.

Samrådsgruppen sammanträder tre gånger om året. Ett möte hålls utomhus i fält för att på ort och ställe studera någon aktuell fråga. Det kan röra sig om planerad verksamhet, redovisning av utfört arbete eller något problem som behöver diskuteras. Ordförande i samrådsgruppen utses av kommunstyrelsen och sekreterare är naturvårdssamordnaren i Kristianstads Vattenrike.

Ibland bjuds någon med specialistkunskap i ett aktuellt ärende in till mötena. Protokollen skickas till representanter för myndigheter och organisationer på central nivå.

Samrådsgruppen har ingen formell status att fatta beslut, men med sin breda intresseförankring kan den ge tydliga rekommendationer och förslag, som fångas upp av olika lämpliga aktörer.

Representanter

LRF Kristianstad kommun
Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Nordöstra Skånes Fågelklubb
Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde
Köpinge Fiskevårdsområdesförening
Kristianstad-Bromölla Jaktvårdskrets
Christianstads Motorbåtsklubb
Beckhovets fiskebodsförening
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland
Region Skåne, Avdelningen för Regional utveckling
Högskolan Kristianstad
Kristianstads drottningodlingsklubb
Vattenrikets Vänner
Ålakademin
Nedre Helgeåns regleringsföretag
Helgeåns Vattenråd

Kristianstads kommun:
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningskontoret, Tillväxt och hållbar utveckling
C4 Teknik
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Back To Top
Translate »