skip to Main Content
Fotografering inne på naturum

Endast för privat bruk
I naturums utställning får du enbart fotografera och filma för privat bruk. I Opteryx gäller fotoförbud av upphovsrättsliga skäl.

Vi fotograferar vid evenemang
Vid enstaka tillfällen händer det att vi fotograferar naturums evenemang. Bilderna används i syfte att marknadsföra naturum och Vattenriket på hemsida, facebook, instagram, i presentationer och tryckt material. Bilderna tas enbart för Vattenrikets bruk och lämnas inte vidare till någon annan organisation. Vill du inte vara med på bild ta kontakt med naturums personal.

Back To Top
Translate »