Två flickor i gula flytvästar och vadarbyxor håvar efter småkryp i tången i havet.

Medborgarforskning i Vattenriket

Medborgarforskning handlar om att allmänheten (personer som inte är forskare), hjälper till att undersöka och samla in data i olika frågor. Biosfärkontoret arbetar med medborgarforskning på flera sätt:

Utterobsar i Vattenriket

Sedan 2018 är vi många som hjälps åt att hålla kolla på uttrarna kring naturum. Utterobservationerna samlas på hemsidan.

Utter i naturumsjön. Foto: Patrik Olofsson/N

Naturens kalender

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket där flera universitet, myndigheter och föreningar ingår. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är huvudman. I kalendern samlas observationer av vårtecken och hösttecken. Naturum Vattenriket bidrar tillsammans med besökare med rapporter om vårtecken i kampanjen Vårkollen. I naturums program erbjuds guidningar med fokus på vår- och hösttecken. Utanför naturum har vi en fotopoint där förbipasserande uppmanas att ta en bild som skickas till SLU. Tack vare bilder från olika årstider kan forskare följa förändringar i naturen och få mer kunskap om effekterna av klimatförändringar.

Tussilago. Foto: Adobe Stock

Tranobsboken

Tranornas ankomst i mars är ett säkert vårtecken och vi är många som hjälps åt att rapportera sedda tranor i tranobsboken. När det är som mest tranor räknar Nordöstra Skånes fågelklubb regelbundet tranorna som samlas vid Pulken för övernattning. Att veta hur många tranor som finns i bygden är viktigt för att veta när den skadeförerbyggande matningen ska sättas igång och hur mycket mat som behövs. Tranobsarna är också värdefulla för alla tusentals besökare som kommer till Pulken varje vår.

Upplev tranorna vid Pulken! Foto: Patrik Olofsson/N

Algforskarsommar

Forskningsprojektet Algforskarsommar drivs av Lena Kautsky och Ellen Schagerström vid Stockholms universitet. Det är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna får in rapporter från frivilliga runt Östersjökusten. Sedan 2023 har personal från naturum Vattenriket och biosfärenheten hållit koll på blåstångens mognad vid Snickarhaken.
ola tångforskar

Tångskogsjakten

Forskningsprojektet Tångskogsjakten leds av forskarna Lena Kautsky och Ellen Schagerström på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Det ska ge större kunskap om hur tångskogens ekosystem förändras utmed kusten idag och hur det påverkas av klimatförändringarna framöver. Till sin hjälp tar forskarna elever från högstadieskolor längs hela Östersjöns kust. I Vattenriket deltar elever från Rönnowskolan med stöd av naturums pedagog.
Tångjakten vid Revhaken med Rönnowskolan och Sam Peterson naturum

Bioblitz i havet

Inom projektet Bevara Östersjöns livskraft arrangerade Biosfärkontoret en bioblitz i havet 22 maj 2022. En bioblitz är en artjakt på en bestämd yta under en viss tid där amatörer och experter hjälps åt att hitta så många arter som möjligt. Området som undersöktes var det kustnära delarna kring Snickarhaken i Åhus.

Alla medverkande experter på bioblitzen i havet samlade på stranden
Back To Top
Translate »