Medborgarforskning om blåstångens kärleksliv

Naturum Vattenriket och biosfärenheten är med i ett forskningsprojekt som studerar blåstångens kärleksliv. Fotona från den senaste insamlingen visar att tången släppte spermier och ägg vid fullmånen för ett par dagar sedan.

ola tångforskar

-Vi har fått återkoppling på våra bilder att förökningstopparna var mogna. Det betyder att blåstången förökade sig vid just denna fullmåne, förklarar Erik Kohlström, naturvägledare på naturum Vattenriket.

Forskningsprojektet Algforskarsommar drivs av Lena Kautsky och Ellen Schagerström vid Stockholms universitet. Det är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna får in rapporter från frivilliga runt Östersjökusten. Sedan början på april har personal från naturum Vattenriket och biosfärenheten hållit koll på blåstångens mognad vid Snickarhaken med två veckors mellanrum.

-Tångens försökningstoppar innehåller olivgröna, prickiga äggsamlingar och orangea, fluffiga spermiesamlingar. Genom att titta på tvärsnitt av topparna kan man avgöra om tången är redo att försöka sig. Det är viktigt att han- och honplantor släpper sina könsceller samtidigt och därför synkroniseras själva ”leken” av fullmånen, förklarar Erik Kohlström.

Genom att samla in data över tid och över ett stort område hoppas forskarna förstå mekanismerna som styr tångens fortplantning och hur den påverkas av yttre faktorer som vattentemperatur och årstid.

-Tång är en mycket viktig bas för väldigt mycket liv i Östersjön. På samma sätt som skogens träd fungerar de som hem, gömställe och mat åt massor av fiskar, kräftdjur och andra organismer, säger Erik Kohlström.

Naturum Vattenriket har också skapat ett eget litet odlingsförsök med förökningstoppar från han- och hontång samt stenar.
-Nu hoppas vi på att få små groddplantor på stenarna, säger Erik.

Medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar fortsätter under sommaren med undersökningar av djurlivet i blåstångsruskor och avslutas sommaren med att leta efter den höstförökande tången. Allt för att öka förståelsen av Östersjöns kustnära ekosystem.

Länk till projektet: https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/algforskarsommar

Back To Top
Translate »