Verksamheten i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är koncentrerat till fem fokusområden:

Friska ekosystem och rik biologisk mångfald

Friska ekosystem och rik biologisk mångfald

• Strandängarna i Vattenriket
• Unika sandiga marker
• Levande skogar
• Tätortsnära natur
Läs mer

Vatten i balans från källa till hav

Vatten i balans från källa till hav

• Mer vatten i landskapet
• Bättre vattenkvalitet och större mångfald
• Livskraftigt Östersjön
Läs mer

Attitydförändring och lärande

Attitydförändring och lärande

• Naturum – mötesplats och skyltfönster
• Hitta ut i Vattenriket
• Naturpedagogik i fokus
• Ny kunskap är en förutsättning för framgång
• Bred kommunikation sprider goda exempel
• Lokalt engagemang, stolthet och glädje
Läs mer

Hållbart företagande i lantbruk och besöksnäring

Hållbart företagande i lantbruk och besöksnäring

• Hållbar besöksnäring
• Tranfest vid Pulken
• Framtidens lantbruk hushåller med vatten
• Naturens nyttor i odlingslandskapet
• Nya innovationer
Läs mer

Attitydförändring och lärande

Hälsa, livskvalitet och samhällsutveckling

• Må bra i Vattenriket
• Hållbar stadsutveckling
• Ny i naturen
Läs mer

Biosfärområdets handlingsprogram där alla fokusområden beskrivs

Back To Top
Translate »