Fågelskådning året runt

Fågelupplevelser är en del av livet i Vattenriket. Vårens trumpetande tranor, sommarens drillande lärkor och vinterns väldiga örnar markerar årstidernas gång och ger fina upplevelser från januari till december. Tack vare det varierade landskapet finns alltid fåglar att se och höra, men vissa platser är extra heta under vissa tider på året. Här har vi listat några skådartips för dig som är fågelintresserad. Vi vill också tipsa om naturums program. Där hittar du många olika turer, föredrag och aktiviteter med fågeltema.

Vår

På våren är vi alla fågelskådare. När bofinkar och koltrastar börjar sjunga i parken, när sånglärkor och tofsvipor spelar över åkrarna och tranornas mäktiga V-formationer sveper in över landskapet är det som om själva livet återvänder. Plötsligt prasslar och drillar det i varenda buske.

Tusentals tranor rastar i Vattenriket varje år, på väg mot häckningsplatser i hela Norden. För att undvika skador på nysådda åkrar matas tranorna vid Pulken. Vissa år samlas flera tusen tranor på fältet framför fågeltornet och låter oss beundra deras märkliga danser. Det är också goda chanser att se sångsvan, gravand och stork vid Pulken.

Storkar finns även i Viby, där de häckar på taken precis som i gamla tider. Har du tur kan du få höra dem klappra med näbben åt varandra som hälsning. Tack vare storkprojektets ihärdiga arbete med återutsättningar finns idag goda chanser att se stork i Vattenriket.

Skogarna fylls av sång, och det är härligt att gå på lyssnarrunda. Ta gärna en tur på spängerna i Norra Lingenäset och Ekenabben. Även Balsberget har fina skogar, lyssna särskilt efter trummande hackspettar!

Så småningom börjar vadarfåglarna spela på strandängarna och lägger sina stämmor till vårens fågelkör. Storspovens trolska drillar, enkelbeckasinens bräkande störtdykningar och rödspovens svajande joddling hör till höjdpunkterna. Håslövs ängar och  Isternäset är fina ställen för vadarspaning. Här syns också många rastande änder. Bläsand, snatterand, brunand och stjärtand ger oss en kort glimt av sina vackra häckningsdräkter innan de drar vidare mot norr.

En helt annan sång kan höras från Herculesdammarnas vassruggar. Där ropar rördromen – som förr kallades bröloxen – sina djupa bastoner ut över vattnet. Med tur och tålamod kan du få se både skäggmes och pungmes inne bland stråna. Detta är också ett av få ställen i Sverige där du har chans att se svarttärnan.

Besöksplatser

Besöksplatser

Sommar

Plötsligt kläcks äggen, och med ens är Vattenriket fullt av hungriga fågelungar. Tornseglare och ladusvalor svischar ut under takpannorna och återvänder med näbben full av insekter åt sina små. Nykläckta hackspettar piper otåligt från sina hål och duniga andungar tar sina första simtag i Helge å.

På de sandiga markernas Sånnarna kan du lyssna efter trädlärkan som brukar sjunga från de knotiga tallarna. Längre söderut, vid Gropahålet, får du med lite tur se lärkfalken jaga svalor högt upp i skyn.

Våren och den tidiga sommaren är full av fågelsång – även om natten. Stilla kvällar hörs näktergalens drillar från Karpalundsdammarna, Ekenabben och de otillgängliga sumpskogarna i Egeside. Gräshoppsångarens ihärdiga surrande i buskarna är ett annat nattligt exempel.

Vissa arter flyttar söderut tidigt på året. Det gäller bland annat storspoven, där honan lämnar ungarna i hanens vård och ger sig av redan kring midsommar. Många flyttande vadarfåglar rastar vid Äspet, och här ses också skärfläckan som häckar.

Besöksplatser

Höst

Efter den hektiska häckningstiden går naturen in i en ny fas. Sångkörerna tystnar och nätterna blir mörkare. Tranorna samlar sig och sträcker söderut. Själva står vi kvar med en viss melankoli i bröstet, men hösten kan också bjuda på fina fågelupplevelser. Tänk till exempel en al full av stjärtmesar, eller en ramsvart korp mot Linderödsåsens glödande höstfärger.

Många flyttfåglar passerar Vattenriket, och rastar i våra trakter. Såhär års kan man till exempel få se bofink och bergfink uppträda i enorma flockar.

Ute på vattenytorna samlas fåglar som häckar i arktis och den skandinaviska fjällvärlden. Bergand och salskrake är två exempel, som bland annat kan ses från Isternäset, Äspet och Råbelövssjöns badplatser. Många nordliga gäss söker sig också hit. Sjöarna är öppna länge, och på åkrarna finns spill och skörderester att äta. Även här rekommenderas spaningsplatser nära vatten, till exempel Pulken, Åsums ängar och Isternäset.

Regnen får vattnet att forsa fram i bäckar och åar och där hittar strömstaren mat. Den springer längs botten och plockar insektslarver bland stenarna med sin smala näbb. Husmaskar är favoritfödan. Strömstaren rastar och övervintrar bland annat vid Forsakarsbäcken, vid Vramsån och i Torsebro.

Besöksplatser

Vinter

Kyla, is och snö gör vintern tuff för många fåglar. Det går åt mycket mat för att hålla värmen. Häng gärna upp en fröautomat eller någon annan matningsanordning om du har möjlighet. Nötväckan, blåmesen och talgoxen blir snabbt stamgäster.

Så länge vattnet är öppet syns kungsfiskaren ofta kring naturum. Den håller sig gärna framme när uttrarna jagar och skrämmer upp småfisk mot vattenytan.

Gäss och änder övervintrar i stora flockar i Vattenriket. Havsörnar patrullerar på breda vingar, på spaning efter skadade och döda fåglar. Dessutom matas örnar med slaktrester vid Tosteberga hamn. Örnar syns också regelbundet kring Kristianstads sjöar. Bra spaningsplatser finns vid Norra Lingenäset, Lillö, Åsums ängar, Isternäset, Håslövs ängar och Ekenabben.

Längs kusten syns knöl- och sångsvanar i stora antal, men också sjöfåglar som salskrake, bergand och alfågel. Lagunen vid Äspet kan ge många spännande kryss, men klä dig varmt när det blåser!

Back To Top
Translate »