Naturreservatet Pulken-Yngsjö är ett strandängsområde vid Helge å, en knapp kilometer väster om Yngsjö. I norr avgräsnas området av Graften, en kanal som grävdes samtidigt som Kristianstad grundlades i början av 1600-talet. Sjöfarten mellan Åhus och Kristianstad gick i anslutning till Pulken genom den grunda Yngsjön som var svår att passera och med den nya kanalen strax norr om sjön blev passagen för fraktbåtarna betydligt lättare.

Namnet på området kommer från ”pulk” eller ”pylke” som betyder liten vattensamling. I områdets norra del finns ett utemuseum med information om platsen. Utemuseum Pulken är tillgängligt även för rullstolsburna som kan ta sig upp till plattformen och njuta av utsikten och fågellivet via en 36 meter lång rullstolsramp. Från utemuseet kan man blicka ut över vidsträckta fuktängar. Under flera hundra år har de regelbundna översvämningarna och den årliga hävden skapat en speciell växtvärld.

Se dig omkring (Google Street View)

Uppleva och göra vid Pulken

Utemuseum Pulken

Utemuseum Pulken är ett stort, tillgänglighetsanpassat fågeltorn. På bottenplan finns en utställning som berättar om tranor och platsens historia.

Skåda tranor och andra fåglar

Pulken har under de senaste åren blivit Kristianstadsbygdens främsta lokal för rastande tranor. Flest fåglar rastar under vårsträcket i slutet av mars och början av april. Tranorna kommer som regel inflygande strax före skymningen för att övernatta i de grunda vattensamlingarna. I samband med lantbrukarnas vårsådd, startar matningen med korn nära utemuseet i naturreservatet Pulken-Yngsjö. Då låter tranorna åkrarna vara ifred och kan dessutom skådas även dagtid från utemuseet. Under höststräcket rastar ett mindre antal tranor vid Pulken.

På ängarna finns även ett rikt fågelliv året runt. Vintertid ses ofta stora gåsflockar med flera olika arter på de omgivande fälten och havs och kungsörn patrullerar regelbundet av området. Under våren samlas stora mängder änder på översvämningarna. Bläsand och kricka brukar vara de talrikaste änderna men även skedand, årta och stjärtand rastar i mindre antal. Under häckningstid ses tofsvipa, rödbena och storspov, gulärla och enkelbeckasin. Bruna kärrhökar som häckar i Yngsjöns vassar jagar ofta över området.

Platskarta över Pulken

Några fåglar vid Pulken

Tillgänglighet

Det är möjligt för besökare med handikapptillstånd att parkera alldeles intill utemuseet/fågeltornet. Vägen från parkeringen till tornet är belagd med hårt packad sand, och är 120 cm bred. Rampen upp till övre delen av plattformen är sammanlagt 36 m lång, delad i fem sektioner med vilplan emellan. Lutningarna på rampen är upp till 14%, och bredden är 123 cm. Handräcken finns. Varje vilplan har ordentlig vändyta. Informationstavlor och taktila modeller av fåglar finns i utemuséets marknivå och längst uppe på plattformen. På den yttre delen av utsiksplatsen finns räcken på 93 respektive 133 cm höjd. En handikappanpassad torrtoalett finns vid ett av vilplanen längs rampen. Tvättmöjlighet saknas. Mer detaljerad information om tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Bra att veta

Beträdnadsförbud

1 mars-20 april är det beträdnadsförbud på i stort sett hela området förutom parkeringen och Utemuseum Pulken.

Naturreservat

Pulken-Yngsjö är ett naturreservat.

Betesdjur

Området hålls öppet av betande kor, men vägen och området närmast Utemuseum Pulken är kofritt.

Hitta hit

Adress: Härnestadsvägen 155.

Med buss: Regionbuss 551 till Yngsjö hållplats Yngsjö skolan. Härifrån är det 2,3 kilometers promenad längs vägen mot Everöd till Utemuseum Pulken (mestadels 70-väg).

Med bil från Kristianstad, Hässleholm och Kalmar via E22: 
Ta av till väg 118 och följ vägen genom Åhus mot Yngsjö. Vid korsning i Yngsjö svänger du västerut (åt höger) mot Everöd. Efter 2 km finns skylt och parkering på vänster hand.

Med bil från Malmö via E22: 
Vid avfart 35 kör mot väg 19 Ystad och Tomelilla. Kör Malmövägen/E22 2,4 kilometer och sväng vänster mot Degeberga väg 19. Kör 1,9 km och sväng vänster in på Lyngsjövägen. Kör 2,7 km och sväng höger mot Everöd på Lyngsjövägen. Kör 3,6 km. Fortsätt på södra Lyngbyvägen 628 m och sväng sedan mot Everöds Ängaväg. Kör 5,2 km och ta höger in på Allebodavägen. Kör 900 m och sväng höger på Härnestadsvägen. Fortsätt tills du når parkeringsplatsen vid Pulken på höger sida.

Från parkeringen går en markerad stig knappt 300 m fram till tornet. I direkt anslutning till tornet finns en parkering för rullstolsburna. Under transäsongen utökas parkeringen till 150 platser. Parkeringen är gratis och öppen kl 06-20. Längs vägen vid Pulken uppehåller sig en orädd älgko med fjolårskalv. Kör försiktigt!

Brunvit vägvisning

Så kommer det stora lyftet. Trumpetstötarna ekar från skyn och kort därefter väller tranorna in över Pulkens strandmarker i böljande flockar. Så snart tranorna landat ute på ängen drabbas många fåglar av akuta vårkänslor. De dansar runt, bugar sig och gör krumsprång så att tuvorna flyger i luften. Med jämna mellanrum sträcker de på halsarna och basunerar ut att våren äntligen är på väg.

Back To Top
Translate »