Sol i moln

Här finns väderdata från perioden 1998-2016, uppmätta på Vinterstallet mitt i Kristianstad. Du kan välja att ladda hem pdf eller excelfiler. I varje pdf och excelfil finns en sammanfattning av hela året och varje månad. Värdena är inte kvalitetsgranskade.

Väder Excel

Väderstation Kristianstad

I övervakningssystemet Flood Watch ingår temperatur och nederbörd från väderstation Kristianstads Vattenverk.

Vatten

Vattendatabasen (aktuellt vattenstånd i Helge å och havet samt vattenflöde i Helge å)

Obs! Alla värden fram till och med 2014-12-10 är mätta i höjdsystemet RH70 och därefter i RH2000. Ett vattenståndsvärde i Kristianstad är 9 cm lägre enligt RH70 jämfört med RH2000. 

Läs mer

Back To Top
Translate »