skip to Main Content

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning och aktiviteter.

Två tjejer och en liten hund promenerar bland de gamla ekarna på Ekenabben. Foto Jennie Ahlqvist

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Barn tittar med kikare mot kameran vid utekul vid brasan. Foto Jennie Ahlqvist

Aktiviteter

Skogsbad, utekul vid brasan och föredrag i en härlig blandning!

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 0,13 meter över havet (2022-12-02).

Back To Top
Translate »