skip to Main Content

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal.

Fallet vid Forsakar. Foto: Patrik Olofsson/N

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Två händer fulla med nyplockade svampar. Foto Adobe Stock

Aktiviteter

Svamputställning, skogsbad och höstkul vid brasan.

I love Vattenriket hjärtat

I love Vattenriket

Ge lite kärlek i kampanjen ”I love Vattenriket”!

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 0.22 meter över havet (2021-09-23)

Biosfärprogrammet firar 50 år 2021. I bilden växer en cirkel av grafiska blomblad, fiskar, insekter fram. I mitten finns två människor. Till höger framträder texten It´s about life

Biosfärprogrammet firar 50 år

Femtio år har gått sedan Unesco lanserade Biosfärprogrammet med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen.

Back To Top
Translate »