skip to Main Content

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal.

Tre personer på promenad vintertid på Linnérundan med Kristianstads stadssiluett i bakgrunden. Foto Karin Magntorn

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Aktiviteter

Örnar, utekul vid brasan och vinterliv i Vattenriket.

I love Vattenriket hjärtat

I love Vattenriket

Ge lite kärlek i kampanjen ”I love Vattenriket”!

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 1.11 meter över havet (2022-01-11)

Biosfärprogrammet firar 50 år 2021. I bilden växer en cirkel av grafiska blomblad, fiskar, insekter fram. I mitten finns två människor. Till höger framträder texten It´s about life

Biosfärprogrammet firar 50 år

Femtio år har gått sedan Unesco lanserade Biosfärprogrammet med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen.

Back To Top
Translate »