skip to Main Content

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal.

Fallet vid Forsakar. Foto: Patrik Olofsson/N

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Två flickor med svamphattar håller varsin flugsvamp i tyg

Aktiviteter

Skogsbad, familjeforskning och höstkul vid brasan.

Flygbild med Kristianstad och naturum med vy mot Hammarsjön och kusten i horisonten. Foto Patrik Olofsson.

Biosfär 2021

Konferens med nya forskningsrön i Vattenriket.

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 0.34 meter över havet (2021-10-18)

Biosfärprogrammet firar 50 år 2021. I bilden växer en cirkel av grafiska blomblad, fiskar, insekter fram. I mitten finns två människor. Till höger framträder texten It´s about life

Biosfärprogrammet firar 50 år

Femtio år har gått sedan Unesco lanserade Biosfärprogrammet med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen.

Back To Top
Translate »