skip to Main Content
Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

Besök Vattenriket – starta på naturum!

Skåda havsörn och upplev vinterlivet kring naturum!

Biosfärambassadörer. Foto: Åsa Pearce

Anmäl dig till vårens ambassadörsutbildning!

Tranvärd vid Pulken i Vattenriket. Foto: Mattias Roos, Kristianstads kommun

Vill du hjälpa till att ge tusentals transkådare en fin upplevelse vid Pulken?

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenståndet i Helge å är 0,84 meter över havet (2019-02-15)

Translate »
Back To Top