skip to Main Content

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal.

Två kvinnor och en hund fikar på bryggan vid Ekenabben. Foto Åsa Pearce

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Två silvertärnor i luften över en blommande äng. Foto: Patrik Olofsson/N

Aktiviteter

Föredrag om tärnor, julkonsert och naturligt julpyssel.

I love Vattenriket hjärtat

I love Vattenriket

Ge lite kärlek i kampanjen ”I love Vattenriket”!

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 1.0 meter över havet (2021-12-03)

Biosfärprogrammet firar 50 år 2021. I bilden växer en cirkel av grafiska blomblad, fiskar, insekter fram. I mitten finns två människor. Till höger framträder texten It´s about life

Biosfärprogrammet firar 50 år

Femtio år har gått sedan Unesco lanserade Biosfärprogrammet med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen.

Back To Top
Translate »