skip to Main Content

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal.

Vitsippor på Norra Lingenäset, Näsby fält. Foto: Patrik Olofsson/N

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Skådartjej med kikare. Foto Adobe Stock

Aktiviteter

Grodlek, fågelskådning och naturligt vis med yoga!

Barn tittar på tångräka i vid stranden.

Bioblitz 22 maj

Var med på artjakt i havet! Alla hjälps åt – amatörer och experter.

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 0.35 meter över havet (2022-05-17)

Back To Top
Translate »