skip to Main Content
Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

Stängt 18-31 mars för att minska spridningen av det nya coronaviruset.

Vitsippor i närbild

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Tranor vid Pulken. Foto: Patrik Olofsson/N

Läs om när, var och hur du kan uppleva rastande tranor i Vattenriket.

Paddling med storkanot under biosfärlägret.

Starta sommarlovet på bästa sätt med vårt biosfärläger!

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenståndet i Helge å är 1,0 meter över havet (2020-03-31)

Back To Top
Translate »