skip to Main Content

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal.

Utemuseum Hercules. Foto: Emma Andersson

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

Fyra personer står på en spång med kikare och blickar ut över naturumsjön och naturum.

Aktiviteter

Spångsafari, qigong och utomhuskonserter i en härlig blandning!

Håvning vid havet. Foto: Karin Magntorn

Sommartips

Tips på besöksplatser i Vattenriket som är särskilt trevliga att besöka på sommaren.

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 0,21 meter över havet (2022-08-08).

Back To Top
Translate »