En del av Kristianstads kommun - utsett av Unesco

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning och aktiviteter.

Plattform på Håslövs ängar. Foto: Patrik Olofsson/N

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

En flicka med fälor kikar fram bakom en trädstam

Friluftskul

Prova på friluftsliv med föreningarna i Tivoliparken 18 maj.

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 0.13 meter över havet (2024-05-20).

Nyheter

Fokusområden

Betesdjur på Hovby ängar. Foto Patrik Olofsson/N

Friska ekosystem och rik biologisk mångfald

• Strandängarna i Vattenriket
• Unika sandiga marker
• Levande skogar
• Tätortsnära natur
Läs mer

Flygbild över Araslövssjön söderifrån. Foto: Patrik Olofsson/N

Vatten i balans från källa till hav

• Mer vatten i landskapet
• Bättre vattenkvalitet och större mångfald
• Livskraftigt Östersjön
Läs mer

naturum Vattenriket och utemuseum Årmmet. Foto Patrik Olofsson

Attitydförändring och lärande

Naturum, besöksplatser, kommunikation, naturpedagogik, lokalt engagemang.
Läs mer

Tranmatning vid Pulken. Foto Mattias Roos/Kristianstads kommun

Hållbart företagande i lantbruk och besöksnäring

• Hållbar besöksnäring
• Tranfest vid Pulken
• Framtidens lantbruk hushåller med vatten
• Naturens nyttor i odlingslandskapet
• Nya innovationer
Läs mer

Vandring på skåneleden SL6 på Norra Lingenäset

Hälsa, livskvalitet och samhällsutveckling

• Må bra i Vattenriket
• Hållbar stadsutveckling
• Ny i naturen
Läs mer

Back To Top
Translate »