En del av Kristianstads kommun - utsett av Unesco

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning och aktiviteter.

Tre personer på promenad vintertid på Linnérundan med Kristianstads stadssiluett i bakgrunden. Foto Karin Magntorn

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

En kvinna och två barn tittar på en förstoring som visas på en stor skärm.

Aktiviteter

Familjeforskning, föredrag och musik i en härlig blandning!

Tranor flyger i skyn.

Tranobsar

Tranorna börjar anlända men än dröjer det innan de stora flockarna kommer.

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 1,74 meter över havet (2024-02-27).

Nyheter

Fokusområden

Betesdjur på Hovby ängar. Foto Patrik Olofsson/N

Friska ekosystem och rik biologisk mångfald

• Strandängarna i Vattenriket
• Unika sandiga marker
• Levande skogar
• Tätortsnära natur
Läs mer

Flygbild över Araslövssjön söderifrån. Foto: Patrik Olofsson/N

Vatten i balans från källa till hav

• Mer vatten i landskapet
• Bättre vattenkvalitet och större mångfald
• Livskraftigt Östersjön
Läs mer

naturum Vattenriket och utemuseum Årmmet. Foto Patrik Olofsson

Attitydförändring och lärande

Naturum, besöksplatser, kommunikation, naturpedagogik, lokalt engagemang.
Läs mer

Tranmatning vid Pulken. Foto Mattias Roos/Kristianstads kommun

Hållbart företagande i lantbruk och besöksnäring

• Hållbar besöksnäring
• Tranfest vid Pulken
• Framtidens lantbruk hushåller med vatten
• Naturens nyttor i odlingslandskapet
• Nya innovationer
Läs mer

Vandring på skåneleden SL6 på Norra Lingenäset

Hälsa, livskvalitet och samhällsutveckling

• Må bra i Vattenriket
• Hållbar stadsutveckling
• Ny i naturen
Läs mer

Back To Top
Translate »