skip to Main Content

Upptäck Östersjön och bli havsmedveten!

Tigerrandiga räkor, marsipangröna gråsuggor och romantisk blåstång. I Östersjön finns så mycket fantastiskt att förundras över och lära känna.

Östersjön är ett väldigt speciellt hav. Här finns flera utmaningar både för de organismer som lever i vattnet och för oss människor. Genom fascination, kunskap, medvetenhet och attitydförändringar kan skapa engagemang och handlingskompetens för ett livskraftigt Östersjön.

Så hoppa i vadarbyxorna och plumsa ner bland tångmärlor, kransalger och spiggar!

Uteklassrum Östersjön

Uteklassrum Östersjön vill väcka nyfikenhet och inspirera till att utforska det strandnära livet i Östersjön. Genom praktiska undersökningar där alla sinnen är med får vi förstahandsupplevelser och utvecklar kunskaper om Östersjöns organismer och ekologi.

Handledningen är fylld av förslag på kreativa undersökningar och produktiva frågor som utmanar och utvecklar våra kunskaper om organismer och ekosystem i det strandnära vattnet. Genom att iaktta, undersöka och jämföra, fundera och diskutera inspirerar vi till nyfikenhet och lärande.

Östersjökompassen

Östersjökompassen är ett analysverktyg där deltagarna upptäcker, undersöker och poängsätter olika ekosystemtjänster på plats vid havet. Kompassen används tillsammans med en bank av konkreta uppgifter.
Verktyget är främst anpassat för att användas i grundskolans högstadium, i gymnasieskolan och till exempel på lärarutbildningar. Men varför inte använda Östersjökompassen för att initiera diskussioner kring ekosystemtjänster till exempel i samband med stadsplanering?

Uppgifter och lärarhandledning laddas ned kostnadsfritt i pdf-format. Själva Östersjökompassen skickar vi gratis mot portokostnad.

Återskapa Östersjöns livskraft

Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen har tagits fram av naturum Vattenriket som en del i projektet ”Återskapa Östersjöns Livskraft”. Projektet drivs av Världsnaturfonden WWF med finansiering från Svenska Postkodlotteriet tillsammans med Biosfärområde Kristianstads Vattenriket samt länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm 2020-2023. Projektet omfattar ett brett spektrum av naturvårdsinsatser och kunskapsspridning i tre geografiska områden; Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Logga WWF-projekt Återskapa Östersjöns livskraft
Back To Top
Translate »