skip to Main Content

Biosfärkontorets integritetspolicy

Biosfärkontorets integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, hur och varför. Dataskyddsförordningen, GDPR, är en ny lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med GDPR är att förbättra skyddet av personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ser vi till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att hanteringen följer gällande dataskyddsregler och interna rutiner.

Typ av personuppgifter vi hanterar

  • Nätverk: namn och e-post som lämnas i samband med deltagande i olika nätverk sparas för nyhetsutskick tills du avanmäler dig.
  • Anmälningar: namn, e-post, adress, telefonnummer som lämnas i samband med anmälningar till konferenser, kurser och läger sparas så länge de är relevanta för aktiviteten.
  • Fotografier: Vid enstaka tillfällen händer det att vi fotograferar Vattenrikets evenemang, sparas enligt rådande gallringsregler. Vill du inte att vi använder ett foto där du finns kontakta ansvarig utgivare.
  • Naturobsar: namn och e-post som lämnas i samband med uppgifter om naturobservation sparas i enighet med rådande gallringsregler. Du kan när som helst höra av dig om du vill att uppgifterna plockas bort.

Användning av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Serva dig med aktuell information.
  • Ta emot anmälningar till konferenser, kurser, läger, nätverk och behandla dessa.
  • Fotografier används i syfte att marknadsföra naturum och Vattenriket på hemsida, facebook, instagram, i presentationer och tryckt material. De tas enbart för Biosfärkontorets bruk och lämnas inte vidare till någon annan organisation.

Vi skyddar personuppgifter
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantagna är betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller distribuera våra nyhetsmejl, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi delar information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, situationer som medför risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Vi vidtar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet.

Vi använder cookies
Cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen samt indirekt mäter användarstatistik. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om personuppgifter om dig som behandlas hos Biosfärkontoret och att få uppgifter borttagna eller rättade där det behövs. Kontakta i så fall ansvarig utgivare.

Personuppgiftsansvar
Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst ner på sidan.

 

Translate »
Back To Top