Biosfärkontorets integritetspolicy

Biosfärkontorets integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, hur och varför. Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller för företag, organisationer och myndigheter i alla EU-länder. Syftet med GDPR är att förbättra skyddet av personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ser vi till att uppgifterna är skyddade och att hanteringen följer gällande dataskyddsregler och interna rutiner.

Typ av personuppgifter vi hanterar

  • Nätverk: namn och e-post som lämnas i samband med deltagande i olika nätverk sparas för nyhetsutskick tills du avanmäler dig.
  • Anmälningar: namn, e-post, adress, telefonnummer som lämnas i samband med anmälningar till konferenser, kurser och läger sparas så länge de är relevanta för aktiviteten.
  • Fotografier: vid enstaka tillfällen händer det att vi fotograferar Vattenrikets evenemang. Vill du inte att vi använder ett foto där du finns med, kontakta ansvarig utgivare.
  • Naturobsar: namn och e-post som lämnas i samband med uppgifter om naturobservation sparas enligt rådande gallringsregler. Du kan när som helst höra av dig om du vill att uppgifterna plockas bort.

Användning av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Serva dig med aktuell information.
  • Ta emot anmälningar till konferenser, kurser, läger, nätverk och behandla dessa.
  • Fotografier används i syfte att marknadsföra naturum och Vattenriket på hemsida, facebook, instagram, i presentationer och tryckt material. De tas enbart för Biosfärkontorets bruk och lämnas inte vidare till någon annan organisation.

Vi skyddar personuppgifter
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantagna är betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller distribuera våra nyhetsmejl.

Vi delar information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, situationer som medför risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om personuppgifter om dig som behandlas hos Biosfärkontoret och att få uppgifter borttagna eller rättade där det behövs. Kontakta i så fall ansvarig utgivare.

Personuppgiftsansvar
Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet.

Back To Top
Translate »