skip to Main Content

Biosfärambassadörsutbildning 2022

Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike? Då är utbildningen till biosfär­ambassadör något för dig!

Utbildningen är gratis och består av fyra träffar under våren. Du får lära dig om Vattenrikets natur och om biosfärarbetet som görs för att bevara och utveckla områdets naturvärden på ett hållbart sätt.

Välkommen att bli vattenrikare!

Kursen är fullbokad men du är välkommen att anmäla dig till reservlistan!

2022

30 mars kl 18.00-20.00 på naturum Vattenriket
19 april kl 17.30-20.00 på Norra Lingenäset
10 maj kl 17.00-20.00 busstur
2 juni kl 17.00-20.00 båttur
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 15 mars. Begränsat antal platser.
Kostnad: 0 kr (men vi ser gärna att du blir medlem i Vattenrikets vänner när du går kursen)
Kontakt: Ebba Trolle ebba.trolle@kristiantad.se och Sussie Söderlundh sussie.soderlundh@kristianstad.se.

Program

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike – bra för natur och människa

Hur fungerar ett biosfärområde och ett stort besökscentrum mitt i staden och mitt bland våtmarkerna?
Onsdag 30 mars kl 18.00-20.00 på naturum Vattenriket
Välkomna till biosfärambassadörsutbildningen! Vi ses på naturum, biosfärområdets besökscentrum som tar emot besökare från när och fjärran och visar vägen ut i Vattenriket genom utställning och naturvägledning. Den pedagogiska verksamheten ligger i framkant med att utveckla nya pedagogiska verktyg. Naturumföreståndare Karin Magntorn berättar. Biosfärområdets koordinator Carina Wettemark ger oss en introduktion till Vattenriket som varierat naturområde och populärt besöksområde. Vi tittar närmare på vad ett biosfärområde är. Hur fungerar ett modellområde för hållbar utveckling i praktiken? Under kvällen får vi också höra om vänföreningen Vattenrikets vänners verksamhet. Vi bjuder på fika.

Hitta ut i Vattenriket - vi möter våren på Norra Lingenäset

Tisdag 19 april kl 17.30- cirka 20.00 samling på Norra Lingenäsets parkering
Denna träff möter vi våren på Norra Lingenäset på Näsby fält, en av Vattenrikets många besöksplatser med härlig natur. En av biosfärområdets uppgifter är att skapa attitydförändring mot hållbar samhällsutveckling och en viktig del i det arbetet är att göra det enkelt för människor att hitta ut och uppleva Vattenriket. Runt om i biosfärområdet finns 21 besöksplatser med information, stigar och fågeltorn. Under kvällen berättar Åsa Pearce, informationsansvarig i Vattenriket, om hur Biosfärkontoret med naturum arbetar med att visa vägen ut i området, om Skåneleden SL6 och pågående projekt för att utveckla besöksplatserna. Under ledning av naturvägledare Sussie Söderlundh går vi den 800 meter långa Vättestigen – en sagostig som invigdes våren 2021. Längs vägen njuter vi av sippor, fågelsång och andra vårtecken. Ta med fika och sittunderlag! Fikapausen blir i slutet av kvällen.

Vattenriket i vått och torrt - naturvårdsprojekt

Tisdag 10 maj. Avfärd med buss från naturums parkering kl 17.00. Åter cirka 20.00.
Strandängarna längs Helge å och sjöarna präglas av bete, slåtter och årliga översvämningar. Ängarna är viktiga på många sätt – de har hög biologisk mångfald, jämnar ut vattenflöden och tar upp näringsämnen som annars skulle hamna i havet. Den här kvällen tar vi oss med buss till strandängarna vid Hovby. Biosfärkontorets limnolog Andreas Jezek berättar hur vi arbetar med vattnet i landskapet, anläggning av nya våtmarker för att förbättra vattenkvaliteten och andra projekt med koppling till vatten.

Vattenriket är inte bara vått utan också väldigt torrt! Kring Åhus finns värdefulla sandmarker med en ovanligt stor artrikedom av sällsynta arter. Mångfalden är kopplad till att markerna hålls öppna och sanden rörs om med jämna mellanrum. Vi åker vidare till Horna sandar väster om Åhus. Biosfärkontorets ekolog Dan Gerell berättar om åtgärder för att gynna områdets djur, växter, lavar och svampar. Vi får också höra om ett nytt fladdermusprojekt som startar i år. Ta med fika och sittunderlag!

På vatten i Vattenriket – båttur på Helge å till Lillö med diplomering

Torsdag 2 juni kl 17.00-20.00 start och slut vid Tivolibryggan.
Vi upplever Vattenriket från vattnet med en härlig båttur längs strandängar med betande kor till den medeltida borgruinen Lillö. På båten njuter vi av omgivningarna och pratar om det vi ser. Vid Lillöborgen gör vi ett stopp för fika och diplomering innan det är dags att åka tillbaka till stan. Vi bjuder på fika.

Detaljer i innehållet kan komma att ändras.

Kursen är FULLBOKAD men du är välkommen att anmäla dig och få en reservplats!

Anmäl dig senast 15 mars
(begränsat antal platser)

  Vad gör en biosfärambassadör?

  Det finns inga krav på dig som är biosfärambassadör, men vi hoppas att du vill sprida intresse och kunskap om Vattenriket. Det kan vara i samtal med vänner och bekanta, kollegor och kunder. Bli en vatten(rike)spridare!

  Kunskapstest?

  Det blir inget kunskapsprov efter utbildningen. Vi hoppas att du efter våra träffar har fått mer kännedom om biosfärarbetet och Vattenriket som besöksområde.

  Vad händer sen?

  Alla biosfärambassadörer får nyhetsbrev och uppdateringar om det som händer i Vattenriket. Då och då ges tillfälle att hjälpa till vid evenemang och i restaureringar för den som är intresserad.

  Vattenrikets vänner

  Utbildningen är ett samarbete med föreningen Vattenrikets vänner.

  Back To Top
  Translate »