skip to Main Content

Digital biosfärambassadörsutbildning 2021

Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike? Då är utbildningen till biosfär­ambassadör något för dig.

I år ges utbildningen digitalt för att minska risken för smittspridning. Det blir tre digitala träffar under våren och så hoppas vi kunna träffas i slutet av augusti för diplomering och en båttur på Helge å. Du kommer att få lära dig om Vattenrikets natur och om biosfärarbetet som görs för att bevara och utveckla områdets naturvärden på ett hållbart sätt.

Välkommen att bli vattenrikare!

2021

21 april kl 18.00-19.30 via Zoom
5 maj kl 18.00-19.30 via Zoom
19 maj kl 18.00-19.30 via Zoom
25 augusti kl 17.00-20.00 start och avslut vid Tivolibryggan
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 5 april. Begränsat antal platser.
Kostnad: 0 kr
Förkunskapskrav: Du behöver kunna delta via Zoom och ta del av information på Facebook.
Kontakt: Ebba Trolle ebba.trolle@kristiantad.se

Program

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike – bra för natur och människa

Onsdag 21/4 kl 18.00-19.30 via Zoom
En välkomstträff med biosfärområdets koordinator Carina Wettemark och naturinformatör Ebba Trolle. Vi börjar med en introduktion till Vattenriket som varierat naturområde och populärt besöksområde. Sedan tittar vi närmare på vad ett biosfärområde är. Hur fungerar ett modellområde för hållbar utveckling i praktiken?

Vägen till attitydförändring går via upplevelser

Onsdag 5/5 kl 18.00-19.30 via Zoom
En av biosfärområdets uppgifter är att skapa attitydförändring mot en hållbar samhällsutveckling. Vi tror att nycklarna till intresse och engagemang är många och olika, men grundar sig i glädje, nyfikenhet och fascination. Naturum Vattenriket tar emot besökare från när och fjärran och visar vägen ut i Vattenriket genom utställning och naturvägledning. Den pedagogiska verksamheten ligger i framkant med att utveckla nya pedagogiska verktyg. Naturumföreståndare Karin Magntorn berättar. Att underlätta för besökare att uppleva Vattenrikets natur är en viktig del i vägen till attitydförändring. Vattenrikets 21 besöksplatser gör området tillgängligt och sprider kunskap om natur och kulturhistoria. Informationsansvariga Åsa Pearce berättar om dessa och andra viktiga kanaler vi använder för att nå ut. En medveten kommunikation på bred front sprider goda exempel på hållbart arbete.

Vattenriket i vått och torrt

Onsdag 19/5 Kl 18.00-19.30 via Zoom
Biosfärkontoret arbetar på flera sätt för att förbättra vattenkvalitén och gynna den biologiska mångfalden i våra vatten. Limnolog Andreas Jezek berättar om våtmarker, reduktionsfiske, och spännande försök att flytta jättemöja. Vattenriket är inte bara vått utan också väldigt torrt. Kring Åhus finns värdefulla sandmarker med en ovanligt stor artrikedom av sällsynta arter. Mångfalden är kopplad till att markerna hålls öppna och sanden rörs om med jämna mellanrum. Ekolog Dan Gerell berättar om åtgärder för att gynna områdets djur, växter, lavar och svampar.

På vatten i Vattenriket – båttur på Helge å till Lillö med diplomering

Onsdag 25 augusti kl 17.00-20.00 start och slut vid Tivolibryggan.
Vi upplever Vattenriket från vattnet med en härlig båttur längs strandängar med betande kor till den medeltida borgruinen Lillö. På båten njuter vi av omgivningarna, pratar om det vi ser och om vattenståndsvariationer som sätter scenen för hela Vattenriket. Vid Lillöborgen gör vi ett stopp för fika och diplomering innan det är dags att åka tillbaka till stan.

Detaljer i innehållet kan komma att ändras.

Anmäl dig senast 5 april

  Vad gör en biosfärambassadör?

  Det finns inga krav på dig som är biosfärambassadör, men vi hoppas att du vill sprida intresse och kunskap om Vattenriket. Det kan vara i samtal med vänner och bekanta, kollegor och kunder. Bli en vatten(rike)spridare!

  Kunskapstest?

  Det blir inget kunskapsprov efter utbildningen. Vi hoppas att du efter våra träffar har fått mer kännedom om biosfärarbetet och Vattenriket som besöksområde.

  Vad händer sen?

  Alla biosfärambassadörer får nyhetsbrev och uppdateringar om det som händer i Vattenriket. Då och då ges tillfälle att hjälpa till vid evenemang och i restaureringar.

  Vattenrikets vänner

  Utbildningen är ett samarbete med föreningen Vattenrikets vänner. Du blir medlem i föreningen genom att kontakta vattenriketsvanner@gmail.com.

  Back To Top
  Translate »