Biosfärambassadörsutbildning 2024

Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike? Då är utbildningen till biosfär­ambassadör något för dig!

Utbildningen är gratis och består av fyra träffar under våren. Du får lära dig om Vattenrikets natur och om biosfärarbetet som görs för att bevara och utveckla områdets naturvärden på ett hållbart sätt.

Välkommen att bli vattenrikare!

2024

18 mars kl 18.00-20.00 på naturum Vattenriket
9 april kl 18.00-20.00 på naturum Vattenriket
6 maj kl 17.00-20.00 busstur
29 maj kl 18.00-20.00 vid Snickarhaken i Åhus

Program

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike – bra för natur och människa

Hör historien om Vattenrikets framväxt från några eldsjälars idéer till ett internationellt känt biosfärområde med ett stort besökscentrum. Hur fungerar ett biosfärområde och naturum mitt i staden och mitt bland våtmarkerna?
Måndag 18 mars kl 18.00-20.00 på naturum Vattenriket
Välkomna till biosfärambassadörsutbildningen! Vi ses på naturum, biosfärområdets besökscentrum som tar emot besökare från när och fjärran och visar vägen ut i Vattenriket genom utställning och naturvägledning. Naturumföreståndare Karin Magntorn berättar om naturums verksamhet och den spännande historien om Vattenrikets framväxt från 1989 till idag. Biosfärområdets koordinator Carina Wettemark berättar om Vattenrikets varierade natur och vi tittar närmare på vad ett biosfärområde är. Hur fungerar ett modellområde för hållbar utveckling i praktiken? Under kvällen får vi också höra om vänföreningen Vattenrikets vänners verksamhet. Vi bjuder på fika.

Hitta ut i Vattenriket- besöksplatser och attitydförändring

Tisdag 9 april kl 18.00- cirka 20.00 på naturum Vattenriket
En av biosfärområdets uppgifter är att skapa attitydförändring för en hållbar samhällsutveckling. En viktig del i det arbetet är att göra det lätt för människor att hitta ut och uppleva Vattenrikets varierade och artrika natur. Runt om i biosfärområdet finns ett tjugotal besöksplatser med information, stigar och fågeltorn. Under kvällen berättar Åsa Pearce, informationsansvarig i Vattenriket, om hur Biosfärkontoret och naturum arbetar med att visa vägen ut i området, om Skåneleden SL6 Vattenriket och andra projekt för att utveckla besöksplatserna. Naturvägledare Sussie Söderlundh tipsar och berättar om aktiviteter och besöksplatser att besöka vid olika årstider. Vi bjuder på fika.

Vattenriket i vått och torrt - naturvårdsprojekt

Måndag 6 maj. Avfärd med buss från naturums parkering kl 17.00. Åter cirka 20.00.
Strandängarna längs Helge å och sjöarna är präglade av bete, slåtter och årliga översvämningar. Ängarna är viktiga på många sätt – de har hög biologisk mångfald, jämnar ut vattenflöden och tar upp näringsämnen från åvattnet som annars skulle hamna i havet. Den här kvällen tar vi oss med buss till strandängarna vid Hovby. Biosfärkontorets limnolog Per Torstensson berättar hur vi arbetar med vattnet i landskapet, anläggning av nya våtmarker för att förbättra vattenkvaliteten och andra projekt med koppling till vatten.

Vattenriket är inte bara vått utan också väldigt torrt! Kring Åhus finns värdefulla sandmarker med en ovanligt stor artrikedom av sällsynta arter. Mångfalden är kopplad till att markerna hålls öppna och sanden rörs om med jämna mellanrum. Vi åker vidare till Sånnarna väster om Åhus. Biosfärkontorets ekolog Dan Gerell berättar om åtgärder för att gynna områdets djur, växter, lavar och svampar. Ta med fika och sittunderlag.

Under ytan i havet – naturpedagogik och naturvård med koppling till havet

Onsdag 29 maj kl 18.00-20.00 samling vid Snickarhaken på Äspet i Åhus.
Hanöbukten är en viktig del i biosfärområdet. Naturums pedagog Sam Peterson möter årligen flera hundra elever och badgäster vid Snickarhaken som får förundras över livet i en tångruska. Ikväll berättar Sam om Uteklassrum Östersjön och det pedagogiska verktyget Östersjökompassen. Vi laddar med vadarstövlar och håvar till alla som vill ge sig ut och upptäcka livet under ytan.

Biosfärkontoret är en del i WWFs stora projekt Återskapa Östersjöns livskraft. Vi ger en inblick i det arbetet som handlar om plantering av ålgräsängar, åtgärder för fisk och förbättrad vattenkvalitet.

Kvällen avrundas med diplomering och extra god fika!

Detaljer i innehållet kan komma att ändras.

FULLTECKNAT! DU KAN ANMÄLA DIG TILL RESERVPLATS.

Anmälan (begränsat antal platser)

  Vad gör en biosfärambassadör?

  Det finns inga krav på dig som är biosfärambassadör, men vi hoppas att du vill sprida intresse och kunskap om Vattenriket. Det kan vara i samtal med vänner och bekanta, kollegor och kunder. Bli en vatten(rike)spridare!

  Kunskapstest?

  Det blir inget kunskapsprov efter utbildningen. Vi hoppas att du efter våra träffar har fått mer kännedom om biosfärarbetet och Vattenriket som besöksområde.

  Vad händer sen?

  Alla biosfärambassadörer får nyhetsbrev och uppdateringar om det som händer i Vattenriket. En gång om årets blir det en återträff och ibland ges tillfälle att hjälpa till i restaureringar för den som är intresserad.

  Vattenrikets vänner

  Utbildningen är ett samarbete med föreningen Vattenrikets vänner.

  Back To Top
  Translate »