skip to Main Content

Biosfärambassadörsutbildning 2023

Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike? Då är utbildningen till biosfär­ambassadör något för dig!

Utbildningen är gratis och består av fyra träffar under våren. Du får lära dig om Vattenrikets natur och om biosfärarbetet som görs för att bevara och utveckla områdets naturvärden på ett hållbart sätt.

Välkommen att bli vattenrikare!

2023

29 mars kl 18.00-20.00 på naturum Vattenriket
27 april kl 17.30-20.00 på Norra Lingenäset
10 maj kl 17.00-20.00 busstur
31 maj kl 18.00-20.00 vid Snickarhaken i Åhus

Program

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike – bra för natur och människa

Hur fungerar ett biosfärområde och ett stort besökscentrum mitt i staden och mitt bland våtmarkerna?
Onsdag 29 mars kl 18.00-20.00 på naturum Vattenriket
Välkomna till biosfärambassadörsutbildningen! Vi ses på naturum, biosfärområdets besökscentrum som tar emot besökare från när och fjärran och visar vägen ut i Vattenriket genom utställning och naturvägledning. Den pedagogiska verksamheten ligger i framkant med att utveckla nya pedagogiska verktyg. Naturumföreståndare Karin Magntorn berättar. Biosfärområdets koordinator Carina Wettemark ger oss en introduktion till Vattenriket som varierat naturområde och populärt besöksområde. Vi tittar närmare på vad ett biosfärområde är. Hur fungerar ett modellområde för hållbar utveckling i praktiken? Under kvällen får vi också höra om vänföreningen Vattenrikets vänners verksamhet. Vi bjuder på fika.

Hitta ut i Vattenriket - vi möter våren på Norra Lingenäset

Torsdag 27 april kl 17.30- cirka 20.00 samling på Norra Lingenäsets parkering
Vi möter våren på Norra Lingenäset, Näsby fält, en av Vattenrikets många besöksplatser med härlig natur. En av biosfärområdets uppgifter är att skapa attitydförändring mot hållbar samhällsutveckling. En viktig del i det arbetet är att göra det enkelt för människor att hitta ut och uppleva Vattenriket. Runt om i biosfärområdet finns ett tjugotal besöksplatser med information, stigar och fågeltorn. Under kvällen berättar Åsa Pearce, informationsansvarig i Vattenriket, om hur Biosfärkontoret och naturum arbetar med att visa vägen ut i området, om Skåneleden SL6 och pågående projekt för att utveckla besöksplatserna. Under ledning av naturvägledare Sussie Söderlundh går vi den 800 meter långa Vättestigen – en sagostig som invigdes våren 2021. Längs vägen njuter vi av sippor, fågelsång och andra vårtecken. Ta med fika och sittunderlag. Fikapausen blir i slutet av kvällen.

Vattenriket i vått och torrt - naturvårdsprojekt

Onsdag 10 maj. Avfärd med buss från naturums parkering kl 17.00. Åter cirka 20.00.
Strandängarna längs Helge å och sjöarna präglas av bete, slåtter och årliga översvämningar. Ängarna är viktiga på många sätt – de har hög biologisk mångfald, jämnar ut vattenflöden och tar upp näringsämnen som annars skulle hamna i havet. Den här kvällen tar vi oss med buss till strandängarna vid Hovby. Biosfärkontorets limnolog Per Torstensson berättar hur vi arbetar med vattnet i landskapet, anläggning av nya våtmarker för att förbättra vattenkvaliteten och andra projekt med koppling till vatten.

Vattenriket är inte bara vått utan också väldigt torrt! Kring Åhus finns värdefulla sandmarker med en ovanligt stor artrikedom av sällsynta arter. Mångfalden är kopplad till att markerna hålls öppna och sanden rörs om med jämna mellanrum. Vi åker vidare till Horna sandar väster om Åhus. Biosfärkontorets ekolog Dan Gerell berättar om åtgärder för att gynna områdets djur, växter, lavar och svampar. Vi får också höra om ett pågående fladdermusprojekt. Ta med fika och sittunderlag!

Under ytan i havet – naturpedagogik och naturvård med koppling till havet

Onsdag 31 maj kl 18.00-20.00 samling vid Snickarhaken på Äspet i Åhus.
Hanöbukten är en viktig del i biosfärområdet. Naturums pedagog Sam Peterson möter årligen hundratals elever och badgäster vid Snickarhaken som får förundras över livet i en tångruska. Ikväll berättar Sam om Uteklassrum Östersjön och det nya pedagogiska verktyget Östersjökompassen. Vi laddar med vadarstövlar och håvar till alla som vill ge sig ut och upptäcka livet under ytan.

Biosfärkontoret är en del i WWFs stora projekt Återskapa Östersjöns livskraft. Vi ger en inblick i det arbetet som handlar om plantering av ålgräsängar, åtgärder för fisk och förbättrad vattenkvalitet.

Kvällen avrundas med diplomering och tårta!

Detaljer i innehållet kan komma att ändras.

FULLBOKAT 2023! Du kan anmäla ditt intresse för reservplats.

Anmäl dig senast 15 mars
(begränsat antal platser)

Anmäl dig till ebba.trolle@kristianstad.se. Ange i ditt mail:
Namn:
Mailadress:
Telefonnummer:
Adress:
Matallergier eller kostval:
Berätta kort om vem du är och vad du gör!

I och med din anmälan samtycker du till att dina personuppgifter lagras enligt Kristianstads kommuns bestämmelser för personuppgiftshantering.

Kostnad: 0 kr (men vi ser gärna att du blir medlem i Vattenrikets vänner när du går kursen)

Vad gör en biosfärambassadör?

Det finns inga krav på dig som är biosfärambassadör, men vi hoppas att du vill sprida intresse och kunskap om Vattenriket. Det kan vara i samtal med vänner och bekanta, kollegor och kunder. Bli en vatten(rike)spridare!

Kunskapstest?

Det blir inget kunskapsprov efter utbildningen. Vi hoppas att du efter våra träffar har fått mer kännedom om biosfärarbetet och Vattenriket som besöksområde.

Vad händer sen?

Alla biosfärambassadörer får nyhetsbrev och uppdateringar om det som händer i Vattenriket. Då och då ges tillfälle att hjälpa till vid evenemang och i restaureringar för den som är intresserad.

Vattenrikets vänner

Utbildningen är ett samarbete med föreningen Vattenrikets vänner.

Back To Top
Translate »