Barn Tittar På Tångräka I Vid Stranden.
Förbättra livet i Östersjön
Vatten i balans från källa till hav

Förbättra livet i Östersjön

Biosfärkontoret gör åtgärder både på land och i vatten för…

Tre Personer I Arbetskläder Står Vid Ett Träd Med En Stor Trälåda Vid Stammen. En Person Ska Sätta På Ett Lock På Trälådan.
Utveckla värdefulla trädmiljöer
Friska ekosystem och rik biologisk mångfald

Utveckla värdefulla trädmiljöer

Lummiga ädellövskogar, torra tallskogar och fuktiga alsumpskogar. Ekmarker och jätteträd.…

Skåneleden SL6 Vattenriket. Foto Claes Sandén, Kristianstads Kommun
Skåneleden SL6 genom Vattenriket
Attitydförändring och lärande, Hälsa, livskvalitet och samhällsutveckling

Skåneleden SL6 genom Vattenriket

Det började med ett medborgarförslag till Kristianstads kommun. Förslaget väckte…

Glada Kockar Och Amatörkockar Visar Mat På Tallrikar
Dax för brax
Hållbart företagande i lantbruk och besöksnäring

Dax för brax

För att förbättra vattenkvaliteten i några av Vattenrikets sjöar görs…

Rödspov. Foto: Patrik Olofsson/N
Bevara värdefulla strandängar
Friska ekosystem och rik biologisk mångfald

Bevara värdefulla strandängar

I Vattenriket längs Helge å finns Sveriges största område med…

Rör Om I Sanden I Nyehusen. Foto: Patrik Olofsson/N
Vi rör om i sanden
Friska ekosystem och rik biologisk mångfald

Vi rör om i sanden

De kalkrika, sandiga markerna i Åhustrakten är mycket artrika. Den…

Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce
Besöksplatser ger tillgänglighet
Attitydförändring och lärande, Hälsa, livskvalitet och samhällsutveckling

Besöksplatser ger tillgänglighet

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Besöksplatserna ger…

Vattenrikeblomman är Ett Verktyg För Att Förstå Ekosystemtjänster.
Nya pedagogiska verktyg
Attitydförändring och lärande

Nya pedagogiska verktyg

Den pedagogiska verksamheten på naturum utvecklar nya vägar till barns…

Biosfärambassadörer Stor Och Lyssnar Till Biosfärkontorets Håkan
Biosfärambassadörer ger ringar på vattnet
Attitydförändring och lärande

Biosfärambassadörer ger ringar på vattnet

Sedan 2013 utbildar Biosfärkontoret biosfärambassadörer som en del i arbetet…

Tranmatning Vid Pulken. Foto: Patrik Olofsson/N
Tranornas b&b vid Pulken
Hållbart företagande i lantbruk och besöksnäring

Tranornas b&b vid Pulken

Tranor äter gärna av nysått korn och vete. Skadorna på…

Naturum Musik I Redet. Foto: Karin Magntorn
Naturum Vattenriket – mötesplats och skyltfönster
Attitydförändring och lärande, Hälsa, livskvalitet och samhällsutveckling

Naturum Vattenriket – mötesplats och skyltfönster

Naturum Vattenriket är besökscenter och mötesplats för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.…

Ny Våtmark Och Fågelskådare Vid Hamilton Hill. Foto: Åsa Pearce
Gräva nya våtmarker
Friska ekosystem och rik biologisk mångfald, Vatten i balans från källa till hav

Gräva nya våtmarker

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret med att anlägga…

Back To Top
Translate »