För att förbättra vattenkvaliteten i några av Vattenrikets sjöar görs reduktionsfisken. Genom att ta upp vitfisk som braxen får vi ett klarare vatten. Idag går all fisk till biogasproduktion, men förhoppningen är att den kan användas för livsmedelsproduktion framöver.

Längre tillbaka i tiden har braxen använts som matfisk i Sverige och den äts fortfarande på många håll runt om i världen. I projektet “Dax för brax” undersöker vi möjligheterna att braxen ska få tillbaka sin status som matfisk och istället för ett problem bli en hållbart nyttjad resurs.

Ett brett samarbete med Högskolan Kristianstad, Krinova Science Park och lokala, nationella och internationella aktörer gör arbetet möjligt. Krinova Science Park anordnar Food jams, högskolans gastronomer undersöker smaken Biosfärkontoret leder reduktionsfisket.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 12
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »