skip to Main Content
Ny våtmark och fågelskådare vid Hamilton hill. Foto: Åsa Pearce

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret aktivt för att minska transporten av näringsämnen till Hanöbukten. Totalt har drygt 150 hektar våtmarker anlagts längs olika vattendrag som mynnar i Helgeån.

Våtmarkerna är bra för naturen på flera olika sätt. De renar vattnet från näringsämnen, jämnar ut vattenflödet över året och ökar möjligheterna för biologisk mångfald.

De fungerar dessutom som en resurs för bevattning. Genom att spara vatten på vintern när det finns i överflöd kan man använda det på sommaren när det är torrt – bra för djurlivet, lantbrukaren och grundvattnet.

Intresset från markägare runt Helgeå har varit stort och arbetet kommer att fortsätta i samarbete med omgivande kommuner, både i jordbruks- och skogsbrukslandskapet.

Back To Top
Translate »