skip to Main Content

Biosfärkontoret gör åtgärder både på land och i vatten för att förbättra livet i havet. För att minska övergödningen gäller det att stoppa näringsämnen från land att nå ut till havet. Att anlägga våtmarker är en del i det arbetet.

En viktig miljö i havet är ålgräsängar. De fungerar som barnkammare för många fiskar. Här hittar de både skydd och mat. Som en del i projektet Livskraftigt Östersjön planterar Biosfärkontoret ut ålgräs för att skapa mer av denna värdefulla miljö.

Vi arbetar även med att öka kunskapen om havet. Ett nytt biosfärklassrum ska tas fram till Snickarhaken och ett nytt pedagogiskt verktyg för att mäta havets ekosystemtjänster är på gång.

Back To Top
Translate »