Hanöbukten ska få fler ålgräsängar

Ålgräsängar brukar kallas ”havets barnkammare”. De långa böljande bladen ger skydd och mat åt yngel och fiskar. Nu ska Hanöbukten få fler ålgräsängar. Till nytta för den biologiska mångfalden.

Ålgräsplantering i WWF-projekt

WWF-projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” omfattar Stockholms skärgård, Höga kusten och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. En av åtgärderna för att öka den biologiska mångfalden i Hanöbukten är utplantering av ålgräs.

Ålgräs fyller flera viktiga funktioner. Rotsystemet stabiliserar bottnen och minskar erosion, i bladen sker fotosyntes som binder koldioxid och ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar.
– De erbjuder skydd och gömslen och en massa smådjur som är viktig föda, säger Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun.

Två miljoner kronor i WWF-projektet har avsatts till insatser för att skapa fler ålgräsängar. Under våren har dykarna Patrik Svensson och Henrik Persson inventerat bottnen.
– Ålgräs trivs i relativt grunt vatten, på 2-6 meter, så att solljuset når ner. Det växer på sandiga bottnar som inte är alltför exponerade, så det är många saker som måste samverka för att en plantering ska lyckas, säger Ulrika Hedlund.

Planteringen är igång
Nu har dykarna börjat testplantera ålgräs i ett område mellan Snickarhaken och Revhaken. Arbetet går till ungefär som när man delar och flyttar växer hemma i trädgården.
– Ålgräs sprider sig med utlöpare. Man letar upp en välmående donatoräng och gräver upp små plantor. Sen gäller det att hålla dem blöta och plantera så fort som möjligt, säger Patrik Svensson.

Nu hoppas de på fortsatt bra väderförhållanden, så de nyplanterade sticklingarna kan etablera sig, utan att rivas upp eller täckas med sand vid en storm. Den stora utplanteringen är schemalagd till nästa sommar.
– På sommaren är förutsättningarna bäst vad gäller temperatur och ljusförhållanden, säger Ulrika.

För att synliggöra ålgräsängar och andra värdefulla miljöer i Östersjön ska naturum Vattenriket och Biosfärkontoret ta fram ett uteklassrum vid Snickarhaken, samt ett pedagogiskt material för att analysera ekosystemtjänster med namnet Östersjökompassen.

Fakta:

  • Ålgräsplanteringen sker inom projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” som koordineras av WWF. I projektet har Biosfärområde Kristianstads Vattenrike bland annat ansvar för att skapa fler ålgräsängar i Hanöbukten.
  • Ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar.
  • Ålgräs trivs på mjuka, grunda bottnar med mycket solljus. Bladen är långa och bandformade och bildar ängar under vattnet.
  • Ålgräset tillhör ålgrässläktet och lever under havsytan.

Läs mer: om projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” här.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Svensson

Back To Top
Translate »