Vattenrikets djur och växter presenteras på TV

En måndag i juni riggades filmkameror och ljus i utställningen på naturum. UR Samtiden spelade in en serie kortfilmer där Vattenrikets personal berättar om djur och växter, platser och aktiviteter i biosfärområdet. Nu är filmerna klara.

ur inspelning naturum

UR producerar kunskapsprogram till SVT. Under sommaren spelar de in en föreläsningsserie om Sveriges flora och fauna på några av landets 33 naturum. När frågan kom till naturum Vattenriket var naturumföreståndare Karin Magntorn inte sen att tacka ja.

-Att bli filmad är en lite ovan situation och det kräver en del förberedelser, men filmerna ger en fantastisk möjlighet att nå ut till flera med kunskap om biosfärområdet och naturum, säger Karin Magntorn.

ur på naturum

UR Samtiden vänder sig främst till vuxna, men filmerna kan också komma till nytta i grund- eller gymnasieskolan.

Ett mobilt kontrollrum, tre kameror och ljus rullade in när naturum blev filmstudio för en dag. Naturvägledare, pedagoger, ekologer och informatörer utrustades med headsetmikrofon efter hand som de berättade om kungsfiskaren och uttern, Lillöborgen och sandens mångfald, tranornas b&b och Biosfärområdet som modell för hållbar utveckling med mera.

ur filmar naturum

Nu har filmerna klippts ihop med bilder, filmer och ljud. Och ligger färdiga att ta del av på UR Samtiden här.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »