Vattenstånd och vattenföring sedan 1998

Vid naturum och Kanalhuset finns peglar där du kan läsa av aktuellt vattenstånd. Här på Vattenrikets hemsida registreras varje vardag vattenståndet i Helge å och i havet och vattenföringen vid Torsebro.

Sök dag, månad och år
Dygnssammanfattning
Månadssammanfattning
Årssammanfattning
Sammanfattning 1998-nu

Obs! Alla värden fram till och med 2014-12-10 är mätta i höjdsystemet RH70 och därefter i RH2000. Ett vattenståndsvärde i Kristianstad är 9 cm lägre enligt RH70 jämfört med RH2000. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter. 

Stora vattenståndsvariationer under året

Från Torsebro till havet flyter Helge å på den flacka Kristianstadsslätten. Under hela den 3.5 mil långa sträckan ut till havet ligger å- och sjöbottnar under havets yta. Vattenytan skiftar däremot flera meter beroende på vattenföringen under olika årstider. Det gör att bara en liten höjning av vattennivån i ån ger stora förändringar i landskapet. När vattnet stiger breder det ut sig över strandängarna och våtmarkerna längs ån. Vattenrikets utseende skiftar från den ena dagen till den andra.

Strandängarna gör oss rika på ekosystemtjänster

Kristianstad är staden mitt i Vattenriket. Här är Helge å ständigt närvarande och vattenståndsvariationerna är både en möjlighet och en utmaning. Möjlighet till fantastiska upplevelser och en rik natur, och utmaning i att skydda staden mot översvämningar.

Helgeåns högvatten breder ut sig över de vidsträckta strandängarna under vinterhalvåret. Det motverkar översvämningar i staden och ger strandängarna förutsättningar att producera ekosystemtjänster som djurfoder, rekreation och ett rikt växt- och djurliv.

Kristianstads kommun arbetar på många sätt med översvämningsskydd (kristianstad.se). I systemet Flood Watch hittar du aktuella flöden och prognoser för tio dagar framåt i tiden.

Pegel med Vattenrikets vattenstånd

Värden enligt RH2000.

Back To Top
Translate »