skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2021, månad 04

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.73 m.ö.h, 2021-04-16
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.40 m.ö.h, 2021-04-07
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.57 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.45 m.ö.h0.18 m42.4 m3/s
020.50 m.ö.h0.07 m42.0 m3/s
060.40 m.ö.h0.01 m36.6 m3/s
070.40 m.ö.h0.15 m39.7 m3/s
080.48 m.ö.h0.32 m40.0 m3/s
090.51 m.ö.h0.06 m40.3 m3/s
120.60 m.ö.h0.32 m32.0 m3/s
130.64 m.ö.h0.37 m42.3 m3/s
140.68 m.ö.h0.27 m50.4 m3/s
150.70 m.ö.h0.34 m49.7 m3/s
160.73 m.ö.h0.39 m49.7 m3/s
190.70 m.ö.h0.29 m43.9 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Back To Top
Translate »