skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring i december 2018

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.34 m.ö.h, 2018-12-12
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: -0.10 m.ö.h, 2018-12-05
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.07 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
05-0.10 m.ö.h-0.08 m.ö.h6.2 m3/s
060.00 m.ö.h-0.08 m.ö.h17.5 m3/s
100.05 m.ö.h0.08 m.ö.h29.1 m3/s
120.34 m.ö.h0.41 m.ö.h30.1 m3/s


Värden registreras av C4-Teknik endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Translate »
Back To Top