skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring i april 2019

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.80 m.ö.h, 2019-04-04
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: -0.07 m.ö.h, 2019-04-23
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.29 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
040.80 m.ö.h0.30 m.ö.h46.6 m3/s
050.77 m.ö.h0.34 m.ö.h45.0 m3/s
100.31 m.ö.h0.27 m.ö.h38.5 m3/s
160.10 m.ö.h0.04 m.ö.h33.3 m3/s
170.07 m.ö.h-0.01 m.ö.h32.6 m3/s
180.02 m.ö.h-0.06 m.ö.h32.4 m3/s
23-0.07 m.ö.h-0.13 m.ö.h28.6 m3/s


Värden registreras av C4-Teknik endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Translate »
Back To Top