skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2022, månad 08

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.28 m.ö.h, 2022-08-16
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.20 m.ö.h, 2022-08-04
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.24 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.27 m.ö.h0.19 m2.0 m3/s
020.20 m.ö.h0.17 m2.0 m3/s
030.22 m.ö.h0.11 m12.4 m3/s
040.20 m.ö.h0.14 m7.2 m3/s
050.21 m.ö.h0.17 m2.0 m3/s
080.21 m.ö.h0.14 m2.0 m3/s
090.28 m.ö.h0.19 m10.8 m3/s
100.27 m.ö.h0.13 m6.4 m3/s
110.21 m.ö.h0.14 m2.0 m3/s
120.22 m.ö.h0.11 m7.3 m3/s
150.27 m.ö.h0.23 m2.0 m3/s
160.28 m.ö.h0.21 m8.4 m3/s
170.22 m.ö.h0.09 m8.6 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »