Vattenstånd och vattenföring 2023, månad 12

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.93 m.ö.h, 2023-12-01
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.93 m.ö.h, 2023-12-01
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.93 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.93 m.ö.h0.29 m53.3 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »