skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2020, månad 12

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.60 m.ö.h, 2020-12-01
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.60 m.ö.h, 2020-12-01
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.60 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.60 m.ö.h0.29 m29.9 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Back To Top
Translate »