skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2022, månad 01

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 1.12 m.ö.h, 2022-01-10
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.77 m.ö.h, 2022-01-25
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.93 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
030.83 m.ö.h0.14 m61.4 m3/s
040.91 m.ö.h0.10 m74.8 m3/s
051.02 m.ö.h0.17 m86.5 m3/s
071.11 m.ö.h0.26 m83.4 m3/s
101.12 m.ö.h0.45 m71.3 m3/s
111.11 m.ö.h0.30 m68.1 m3/s
121.07 m.ö.h0.00 m65.5 m3/s
130.98 m.ö.h-0.16 m60.8 m3/s
140.89 m.ö.h-0.22 m63.5 m3/s
170.87 m.ö.h-0.14 m64.5 m3/s
180.86 m.ö.h0.31 m60.5 m3/s
190.85 m.ö.h0.15 m62.3 m3/s
200.79 m.ö.h-0.16 m51.7 m3/s
210.83 m.ö.h0.52 m51.1 m3/s
240.82 m.ö.h0.27 m43.6 m3/s
250.77 m.ö.h0.30 m46.6 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Back To Top
Translate »