skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2021, månad 05

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.48 m.ö.h, 2021-05-10
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.26 m.ö.h, 2021-05-04
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.36 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
030.30 m.ö.h0.08 m21.8 m3/s
040.26 m.ö.h0.05 m21.9 m3/s
050.34 m.ö.h0.16 m24.0 m3/s
060.32 m.ö.h0.00 m28.0 m3/s
070.32 m.ö.h0.19 m29.4 m3/s
100.48 m.ö.h0.13 m41.0 m3/s
110.43 m.ö.h0.11 m27.9 m3/s
120.45 m.ö.h0.30 m36.4 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Back To Top
Translate »