skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring i 2019

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: m.ö.h,
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: m.ö.h,
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro


Värden registreras av C4-Teknik endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Translate »
Back To Top