skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring i februari 2019

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.62 m.ö.h, 2019-02-14
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.13 m.ö.h, 2019-02-05
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.39 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.30 m.ö.h0.25 m.ö.h23.4 m3/s
040.15 m.ö.h0.22 m.ö.h10.0 m3/s
050.13 m.ö.h-0.25 m.ö.h26.4 m3/s
080.22 m.ö.h-0.15 m.ö.h33.5 m3/s
110.40 m.ö.h0.17 m.ö.h55.1 m3/s
120.52 m.ö.h0.24 m.ö.h66.9 m3/s
130.60 m.ö.h-0.27 m.ö.h71.9 m3/s
140.62 m.ö.h0.19 m.ö.h68.7 m3/s
180.60 m.ö.h0.24 m.ö.h51.9 m3/s


Värden registreras av C4-Teknik endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Translate »
Back To Top