Vattenstånd och vattenföring 2024, månad 05

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.52 m.ö.h, 2024-05-02
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.22 m.ö.h, 2024-05-13
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.34 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
020.52 m.ö.h0.16 m38.9 m3/s
030.51 m.ö.h0.16 m37.7 m3/s
060.40 m.ö.h0.04 m35.8 m3/s
070.40 m.ö.h0.13 m35.5 m3/s
080.38 m.ö.h-0.01 m35.2 m3/s
100.26 m.ö.h-0.13 m28.8 m3/s
130.22 m.ö.h0.01 m26.3 m3/s
140.25 m.ö.h0.01 m29.3 m3/s
150.25 m.ö.h0.01 m30.0 m3/s
160.24 m.ö.h-0.03 m27.9 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »