skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2022, månad 12

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: m.ö.h,
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: m.ö.h,
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »