skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2022, månad 07

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.35 m.ö.h, 2022-07-01
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.23 m.ö.h, 2022-07-05
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.28 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.35 m.ö.h0.22 m14.2 m3/s
040.27 m.ö.h0.12 m2.0 m3/s
050.23 m.ö.h0.04 m2.0 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »