skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2021, månad 07

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.38 m.ö.h, 2021-07-02
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.01 m.ö.h, 2021-07-19
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.20 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.31 m.ö.h0.29 m7.3 m3/s
020.38 m.ö.h0.25 m18.1 m3/s
050.27 m.ö.h0.15 m6.9 m3/s
060.26 m.ö.h0.13 m19.7 m3/s
070.24 m.ö.h0.10 m15.9 m3/s
080.18 m.ö.h0.01 m16.3 m3/s
090.14 m.ö.h0.05 m9.1 m3/s
120.16 m.ö.h0.08 m4.2 m3/s
130.23 m.ö.h0.14 m18.8 m3/s
140.22 m.ö.h0.10 m15.7 m3/s
150.17 m.ö.h0.12 m2.0 m3/s
160.14 m.ö.h0.03 m12.8 m3/s
190.01 m.ö.h0.02 m2.0 m3/s
200.16 m.ö.h-0.02 m12.6 m3/s
210.11 m.ö.h0.09 m12.9 m3/s
220.17 m.ö.h0.01 m2.0 m3/s
230.17 m.ö.h0.08 m9.8 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Back To Top
Translate »