skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2019-04-25

Vattenstånd i Helge å -0.03 m.ö.h
Vattenstånd i havet -0.12 m.ö.h
Vattenföring i Torsebro 27.8 m3/s

Värden registreras av C4-Teknik endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Translate »
Back To Top