Vattenstånd och vattenföring 2024-04-18

Vattenstånd i Helge å 0.87 m.ö.h
Vattenstånd i havet 0.38 m
Vattenföring i Torsebro 60.7 m3/s

Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »