Tillgänglighetsanpassade besöksplatser i Vattenriket

Flera av Vattenrikets besöksplatser är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Att beskriva tillgänglighet i naturen är inte lätt, eftersom graden av tillgänglighet kan upplevas mycket olika beroende på vilket funktionshinder man har. Här är ett urval av platser som vi tror kan fungera för de flesta. Mer detaljerad information och tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Naturum Vattenriket med bron från stan
naturum Vattenriket och utemuseum Årmmet. Foto Patrik Olofsson

Naturum Vattenriket

Besökscentrum till hela Vattenriket beläget mitt i Kristianstad. Första och andra våningen är tillgängliga med rullstol. Här finns hiss och toalett. Parkeringen har flera handikapplatser.
Tivolirundan på 1,8 km är tillgänglighetsanpassad.

Utemuseum Årummet

Alldeles utanför naturum börjar spången som går till Utemuseum Årummet. En bred spång leder genom vass och vide. Utemuseum Årummet är ett gömsle med utsikt över naturumsjön. Både spång och gömsle är tillgänglighetsanpassade. Rundan är knappt 400 m.

Färdtjänst: Naturum, Naturumsvägen 2.

Utemuseum Pulken

Pulken är ett strandängsområde vid Helge å, strax väster om Yngsjö. Platsens utemuseum fungerar också som fågeltorn. Njut av tranorna när de rastar här i månadsskiftet mars-april.

Besökare med handikapptillstånd kan parkera alldeles intill utemuseet. Rampen upp till övre delen av plattformen är sammanlagt 36 meter lång, delad i fem sektioner med vilplan emellan. En handikappanpassad torrtoalett finns vid ett av vilplanen längs rampen. Rastbordet går att sitta vid med rullstol.

Färdtjänst: Utemuseum Pulken, Härnestadsvägen 155.

Ekenabben

Ekenabben ligger strax sydost om Kristianstads centrum och är en lövskogsklädd udde i Hammarsjön. Genom områdets sumpskog går eller rullar du torrskodd på en naturstig en meter ovanför marken. Här kommer du riktigt nära fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller.

Stora delar av naturstigen består av en bred, jämn ekspång som är lätt att ta sig fram på. Vissa delar av naturstigen är grusad väg. Bänkar finns utplacerade på spången och längs den anlagda grusvägen.

I området finns också en tillgänglighetsanpassad brygga ut i Hammarsjön. Rastbordet och grillplatsen ligger med vacker utsikt över sjön. I närheten finns en torrtoalett som är anpassad för rörelsehindrade. Toaletten är stängd på grund av vandalisering. En Bajamaja ersätter torrtoaletten tills vidare.

Färdtjänst: Ekenabben, Hammarslundsvägen 60.

Håslövs ängar

Håslövs ängar, en knapp mil sydost om Kristianstad, skjuter ut som en stor halvö i Hammarsjön. Området är en av landets största inlandsstrandängar. Ängarnas fågelliv upplevs bäst under försommaren då ängarna spirar av kabbleka och ängsbräsma.

Vid normalt vattenstånd går det att ta sig med rullstol till en plattform som gjorts tillgänglig för rörelsehindrade med en ramp. Den ligger mitt ute på ängarna med god utsikt över markerna. På parkeringen finns handikapplatser och en torrtoalett anpassad för rörelsehindrade. Toaletten är stängd tills vidare. Vägen till fågelplattformen är grusad. För rörelsehindrade finns möjlighet att köra bil ända fram till en parkeringsplats vid plattformen.

Färdtjänst: Håslövs ängar, Brudastensvägen 50.

Norra Lingenäset

Den norra delen av naturreservatet Näsby fält, Norra Lingenäset, har gjorts tillgänglig för rullstolsburna på flera sätt. Från parkeringsplatsen leder en stig på 700 meter runt den fina ädellövskogen och ut till en fågelplattform som även rullstolsburna besökare kommer upp på. Längs stigen finns bänkar och vid parkeringen ett stort ekbord för fikasugna.

Färdtjänst: Norra Lingenäset, Tvedegårdsvägen 99.

Back To Top
Translate »