Håslövs ängar, en knapp mil sydost om Kristianstad, skjuter ut som en stor halvö i Hammarsjön och området är med sina närmare 200 hektar en av landets största inlandsstrandängar. Fågellivet här upplevs bäst under försommaren då ängarna spirar med kabbleka och ängsbräsma. På ängarna råder beträdnadsförbud året om, men från parkeringen får man gå ut längs markvägen som går runt ängarna. Vägen gör en avstickare till fågeltornet som står i sjökanten längst ut på halvön.

Håslövs ängar är kanske främst vadarnas ängar. En morgon i mitten av maj sjuder fågellivet med spelande rödspovar, brummande enkelbeckasiner och drillande storspovar. Tofsvipan har redan kläckt ut sina ungar som likt små dunbollar rullar fram på markvägen och ängarnas höglänta delar.

Uppleva och göra på Håslövs ängar

Segelskärmar

Vid parkeringen finns informationsskyltar som berättar om platsens natur och kulturhistoria.

Skåda fågel

Rödspoven är något av Vattenrikets våtmarksambassadör och tillika Kristianstads kommunfågel. Den känns igen på sitt kopparfärgade bröst och vita vingband. Under spelperioden kommer de ofta farande lågt över ängarna i hetsig flykt, allt medan de låter höra sina gälla stämmor. Ibland stiger de mot skyn och går över i en karaktäristisk vinglig spelflykt med klippande vingslag.

På Håslövs ängar finns även en rad andra fåglar. Rödbenorna håller ofta till på de fuktigaste partierna mitt ute på ängarna. Gulärlor lyser upp från stängselstolpar och tuvor. Grågäss betar nere i strandkanten och i maj har de vuxna fåglarna vanligtvis stora ungkullar i släptåg.

Fiskgjusar ryttlar dagligen längs strandkanten och ute i översvämningszonen,
mellan vatten och land ligger änder som skedand, kricka, bläsand och årta.

Höst- och vintertid är Håslövs ängar en bra rastlokal. Gäss, änder och havsörn är regelbundna gäster och det är numera inte ovanligt att få se pilgrimsfalken jaga över ängarna.

Tillgänglighet

Vid normalt vattenstånd går det att ta sig med rullstol till en plattform som gjorts tillgänglig för rörelsehindrade med en ramp. Den ligger mitt ute på ängarna med god utsikt över markerna. På parkeringen finns handikapplatser. Vägen till fågelplattformen är grusad. För rörelsehindrade finns möjlighet att köra bil ända fram till en parkeringsplats vid plattformen. Torrtoaletten är stängd tills vidare.
Färdtjänst: Håslövs ängar, Brudastensvägen 50.

Mer detaljerad information om tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida..

Bra att veta

Beträdnadsförbud

På ängarna råder beträdnadsförbud men från parkeringen får man gå ut längs markvägen som går runt ängarna.

Naturreservat

Håslövs ängar är ett naturreservat.

Betesdjur

Delar av området betas av kor på sensommaren.

Hitta hit

Adress: Håslövs ängar, Brudastensvägen 50.

Med cykel: Kör cykelvägen Kristianstad– Åhus. I Viby följer du skyltningen till Håslövs ängar, se beskrivningen för bil.

Med bil: Kör väg 118 mellan Kristianstad och Åhus. Strax norr om järnvägsviadukten i Rinkaby, sväng höger mot Viby in på Byholmsvägen. I Viby, där vägen svänger kraftigt till höger, ta vänster till Håslövs ängar. Efter järnvägsövergången, ta höger mot Håslövs ängar. Följ Kvarnnäsvägen 700 meter, sväng vänster till Brudastensvägen som leder fram till parkeringen.

Brunvit vägvisning
Back To Top
Translate »