Handlingsprogram och verksamhetsplaner

Handlingsprogram 2021-2025

Periodic Review

Alla biosfärområden granskas vart tionde år av Unesco i en så kallad Periodic Review, för att se om verksamheten lever upp till kraven för att fortsätta vara ett biosfärområde. Kommunfullmäktige och Nationella programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige måste ställa sig bakom utvärderingen. Därefter går den vidare till Unesco i Paris, där den ska godkännas av Biosfärprogrammets internationella styrelse. Vattenrikets Periodic Review 2005-2015 godkändes 2016.

Ansökan till Unesco om att bli biosfärområde

Kristianstads kommun koordinerade arbetet med att ta fram ansökan till Unesco i samarbete med svenska MAB kommittén, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och Högskolan Kristianstad under en treårsperiod 2002-2005. Unesco behandlade ansökan våren 2005 och den 28 juni 2005 meddelades att Unesco godkänt Vattenriket som biosfärområde.

Yttranden

Förslaget till ansökningshandlingar skickades i mars 2004 ut till 41 olika statliga och kommunala instanser samt föreningar, organisationer, institutioner med flera. Totalt skickades 120 exempla ut för synpunkter. De  14 yttranden som kom in finns här i sin helhet.

Back To Top
Translate »