Strömmande vatten, lugnflytande å och näringsrika sjöar

Från Nävlinge- och Linderödsåsen i väster rinner Vinneån, Vramsån, Mjöån, Tolebäcken och Forsakarsbäcken. Alla mynnar de i Helge å som går genom hela Vattenriket från Gummastorpasjön vid Torsebro i norr till Gropahålet där ån mynnar i havet. Uppe på åsarna strömmar kallt, syrerikt vattnet fram i skogar och raviner. På slätten blir vattnets framfart lugnare, åarna kantas av jordbruksmark och vattnet blir näringsrikare och varmare.

Näringsrika sjöar

Araslövssjön och Hammarsjön är grunda sjöar som breder ut sig som utvidgningar av Helge å. Vattnet är näringsrikt och vattenståndet varierar mycket under året. Näckros och olika natearter dominerar vegetationen i sjöarna. Har du tur får du en skymt av den mycket ovanliga sjönajasen.

Råbelövssjön är näringsrik, med en helt annan karaktär än de grunda slättsjöarna. Den är djupare, ca 11 meter, i huvudsak grundvattenförsörjd och med mycket långsam vattenomsättning. Sjön har en rik kransalgs- och kärlväxtflora och är en viktig rastplats för till exempel salskrake.

Gummastorpasjön och Lyngsjön är är några av de mindre sjöar som också finns i Vattenriket. Att man inte hittar så många sjöar i landskapet beror delvis på att stora områden är utdikade/utpumpade under de senaste 150 åren för att skapa mer åkermark.

Artrika vattendrag

Det finns många olika slags vattenmiljöer i Vattenriket vilket gett upphov till mycket höga naturvärden. Solexponerade och skuggiga partier, forsar och lugnare vatten, på sina håll god vattenkvaliteten och syrerikt vattnet.

Vramsån är ett av Skånes artrikaste vatten. Insektsfaunan är på vissa åsträckor så rik att forskare på en enda kvadratmeter funnit uppåt 4000 smådjur, fördelade på ett 60-tal arter. Husmaskar, vattenfisar och bäcksländor blir mat till forsärla och strömstare. Med lite tur kan du även se kungsfiskaren pila förbi. På flera platser i Vramsån kan man under sommaren även se jättemöjan virvla i forsarna, likt ett flera meter långt hårsvall, prytt av tusentals små vita blommor.

Sju arter av de sötvattenlevande stormusslorna kan hittas i Vattenriket. Här finns åsträckor som anses vara några av de musselrikaste i landet. Bland klenoderna finns flodpärlmusslan, en av våra största musslor som kan bli över 200 år gammal. Kring musslorna simmar många olika fiskar som grönling, nejonöga och sandkrypare. I forsar och ”laxtrappor” hoppar havsöringar på sin väg upp mot lekbottnarna, ett spektakulärt skådespel som äger rum varje höst.

Uttern simmar återigen i Vattenrikets åar och sjöar efter att ha varit borta sedan 1960-talet. Förändringar i landskapet med utdikningar och torrläggningar av våtmarker och vattendrag gjorde att uttern fick färre bra ställen att bo på. Samtidigt förorenades vattnet av miljögifter och uttern försvann helt. Nu är vattenkvaliteten bättre och uttern har hittat tillbaka till flera vattendrag.

Karta sjöar och vattendrag

Läs mer

Besöksplatser

Back To Top
Translate »