Den gamla badplatsen i Gärds Köpinge är en lättillgänglig besöksplats vid Vramsån. Här flyter ån sakta fram inramad av stensatta kanter och grova kastanjer. Jungfrusländor fladdrar ofta över ån likt små blåglänsande helikoptrar. På flera ställen kan man sommartid se jättemöjans märkliga blomsteräng ute i ån.

Forsärlan är en karaktärsfågel och med lite tur kan man även få se kungsfiskaren pila förbi. På vintern syns ofta strömstarar i forsen. Vid badplatsen finns segelskärmar med information om livet i och kring Vramsån.

Vramsån är en av Vattenrikets pärlor. Här finns fortfarande relativt orörda åsträckor som årligen översvämmas och där meanderbågarna håller på att slå knut på sig själva. Eftersom ån är så värdefull har ett flertal projekt bedrivits för att gynna den biologiska mångfalden.

Uppleva och göra vid Vramsån

Segelskärmar

Vid gångbron över ån finns segelskärmar som berättar om åns naturvärden och platsens kulturhistoria. Längs ån hittar du stolpar med infälld information om naturvärdena. Väl uppe vid fallet finns en bänk vid åkanten.

Se dig omkring (Google Street View)

Tillgänglighet

Du kommer ända fram till den gamla badplatsen med bil.

Hitta hit

Besöksplats Vramsån ligger i Gärds Köpinge vid den gamla badplatsen.

Med buss: Regionbuss 553 till hållplats Köpinge Brandstation. Härifrån är det 400 meter till den gamla badplatsen.

Med bil: Kör Fredrika Bremers väg genom byn förbi kyrkan. Kör ända ner till ån via Karl Jönssons väg (liten smal väg som ser ut som en cykelväg, men det är tillåtet att köra bil här).

Likt enorma gröna hårsvall prydda av tusentals små vita blommor böljar jättemöjan fram mellan stenar och blankvatten. Följsamt gungar de uppåt fyra meter långa stjälkarna i vattenlinjen. Tungt och rytmiskt i åkanten, mer hetsigt virvlande i de porlande strömfårorna.

Back To Top
Translate »