skip to Main Content
Håslövs ängar. Foto Patrik Olofsson

Inga bokningar just nu

Just nu är det inte möjligt att boka guidningar och föredrag. Tillsammans hjälps vi åt att hindra spridningen av Coronaviruset!

Vad är Vattenriket och vad innebär det att vara ett biosfärområde? Vad kan man uppleva på naturum och i Vattenriket under året? Följ med på en rundvisning inne i utställningen, boka ett föredrag med film eller upptäck någon av alla Vattenrikets härliga besöksplatser ute i naturen tillsammans med en av våra naturvägledare.

Samtliga priser är inklusive moms. Moms på guidning är 6%. Skolor från Kristianstads kommun betalar ingen avgift för pedagogisk verksamhet (läs mer). Skolor från andra kommuner jämställs med andra grupper och betalar enligt prislista.

Vattenriket- bra för natur och människa

Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Den mäktiga Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten. Här och var buktar den ut i Araslövssjön och Hammarsjön innan den når Hanöbukten. Ån kantas av våtmarker och strandängar. Men Vattenriket är inte bara vått, här finns både lummiga ädellövskogar och torra sandiga odlingsmarker. Den omväxlande naturen ger många olika miljöer för djur och växter att leva i. Vattenriket är ovanligt artrikt och en riktig hot spot för hotade arter.

I naturums hörsal får ni veta mer om Vattenriket, om landskapet och om arterna, om besöksplatser och om hur vi försöker skapa hållbar utveckling i praktiken i biosfärområdet.

Plats: I hörsalen på naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder föredrag och film på svenska och engelska.
Tidsåtgång: 60 minuter. Räkna gärna med extra tid för att självständigt ta del av utställningen efteråt.
Kostnad: Vardagar dagtid 1325 kronor för gruppen, kvällar och helger 2650 kronor.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.

Naturum och Kristianstad mitt i Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

Spångsafari

Tillsammans med naturvägledaren tar ni er rakt ut bland vass och viden utanför naturum på den nya spången alldeles utanför naturum. Vi vandrar genom sävsparvens och kungsfiskarens rike och stannar till vid det nya Utemuseum Årummet. Det är en kort promenad på en halv kilometer, förgylld av naturvägledarens guidning om det artrika och spännande Vattenriket. Spång och utemuseum är byggt med hög tillgänglighet för alla.

Plats: Start och avslutning vid naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Guidningen erbjuds på svenska och engelska
Tidsåtgång: 45 minuter.
Kostnad vardagar dagtid: 1590 kr.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.

Spången ut till Utemuesum Årummet. Foto. Ebba Trolle.

Naturens nyttor i Vattenriket

I Vattenriket är vi rika. Inte bara på vatten utan på alla de nyttor som naturen ger oss helt gratis. De kallas ekosystemtjänster. Ett krångligt ord för något som egentligen är enkelt, så länge vi använder naturen på ett hållbart sätt.
I naturums hörsal berättar naturvägledaren om ekosystemtjänsterna i Vattenriket. Vi tar vår utgångspunkt i äpplet som bara är ett av många mirakel i naturen som är till nytta och glädje för oss människor. Så hur blir det ett äpple? Och vilka andra gratistjänster får vi av naturen? Vi avslutar med en fin film om ekosystemtjänsterna i Vattenriket.

Plats: I hörsalen på naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder föredraget på svenska
Tidsåtgång: 45 minuter.
Kostnad: Vardagar dagtid 1325 kronor för gruppen, kvällar 2650 kronor.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.

Äpple

Vattenriket på 700 meter

Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Området är också ett Biosfärområde utsett av Unesco. En kort vandring över naturumbron till Utemuseum Kanalhuset är ett bra sätt att lära känna Vattenriket.
Tillsammans med naturvägledaren går vi över naturumbron, längs Helge å och till Utemuseum Kanalhuset som är en av Vattenrikets besöksplatser. Längs guideturen berättar vi om Vattenrikets härliga natur, om uttrarna i Helge å och om Biosfärområdet. Vi avslutar guideturen genom att berätta om Kristianstads vattenrika historia vid utställningen vid Kanalhuset. Guiden avviker och om gruppen vill kan ni fortsätta längs den 6 km långa Linnérundan på egen hand.

Plats: Start vid naturum Vattenriket, avslutning vid Utemuseum Kanalhuset
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Guidningen erbjuds på svenska och engelska
Tidsåtgång: 60 minuter. Avslutning vid Utemuseum Kanalhuset.

Kostnad vardagar dagtid: 1590 kr första timmen, därefter 1060 kr per påbörjad timme (om ni vill ha guide längs Linnerundan).
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.

Utterspaning vid naturum. Foto: Åsa Pearce

Stan är full av vatten

År 1614 byggde den danske kungen Christian IV byggde staden Kristianstad som både säker fästning och hamnstad. Helgeån och våtmarkerna gav skydd mot svenskarna och var samtidigt en förbindelse med Östersjön. Ån har fortsatt att vara viktig för kristianstadsborna men synen på våtmarkerna runt staden har ändrats över tiden. Från vattenrikt till vattensjukt till ett Vattenrike!

I den här föreläsningen tar naturvägledaren er med på en spännande resa genom historien med hjälp av historiska kartor och bilder. Vattnet och våtmarkerna är utgångspunkten i berättelsen om staden i Vattenriket, där vi gör nedslag i ett par av de vattenrelaterade händelser som har påverkat staden, naturen och människorna mest genom århundradena.

Plats: I hörsalen på naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder föredraget på svenska
Tidsåtgång: 60 minuter.
Kostnad: Vardagar dagtid 1325 kronor för gruppen, kvällar 2650 kronor.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.

Kung Christian IV. Illustration: Alf Lannerbäck

Lugn av naturen

Vi människor mår bra i både kropp och knopp av att vara ute i naturen. Vi tar en titt på vad senaste forskningen säger och provar avkopplande sinnesövningar tillsammans. Kanske vill ni prova på Qigong? Eller genomföra det vi kallar Skogsbad?
I naturums närmiljö, eller på en annan av våra besöksplats som ni väljer, träffar ni naturvägledaren. Vi varvar teori med praktiska övningar. Längden på den upplevelsen anpassas efter önskemål. Kanske har ni tid för ett två timmars Skogsbad i någon av Vattenrikets fina skogar Ekenabben, Forsakar, Balsberget eller Äspet? Då upptäcker vi skogens lugnande verkan. Vi promenerar i lugnt tempo och varvar tystnad och fokuserande sinnesövningar med prat om varför vi mår bra av att vara i naturen.

Plats: I naturums närmiljö eller på besöksplats i Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag, dagtid
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder dessa aktiviteter på svenska
Tidsåtgång: Minst 60 minuter, kan förlängas beroende på val av innehåll och plats.
Kostnad vardagar dagtid: 1590 kr första timmen, därefter 1060 kr per påbörjad timme.
Boka och detaljplanera: Genom mail till naturum@kristianstad.se.

Lugn av naturen

Vandra i Vattenriket

I Vattenriket är naturen alltid nära, stigar och spänger gör det lätt att ta del av naturvärdena och landskapet. V i har satt samman några vandringsförslag för grupper som vill uppleva Vattenriket till fots. Naturvägledaren introducerar er till området och leder er runt. Ta på bra skor, kläder efter väder och fika. Vi lånar ut kikare till den som vill. Samling på respektive besöksplats utom när det gäller Linnerundan som utgår ifrån naturum Vattenriket.

Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder dessa aktiviteter på svenska och engelska
Tidsåtgång: Se respektive vandringsförslag
Kostnad: Vardagar dagtid 1590 kr första timmen, därefter 1060 kr per påbörjad timme.
Boka: Genom mail till naturum@kristianstad.se.

Linnérundan: 6 km, lätt terräng, 3 timmar inklusive fikapaus
Detta är en härlig vandring ut från staden till de öppna våtmarkerna. Vi upplever strandängarnas natur- och kulturlandskap och tittar också in i den medeltida borgruinen vid Lillö.
Läs mer om Linnerundan

Ekenabben: 1.5 km 1 timmar
Vi träffas vid Ekenabben och går en fin vandring genom frodig sumpskog och magnifika gamla ekar vid Hammarsjöns strand. Vandringen bjuder på en fin blandning av natur och kultur.
Det går lätt att ta sig fram med rullstol och barnvagn.
Läs mer om Ekenabben

Hercules 3 km 2 timmar
Vi träffas vid parkeringen till besöksplats Hercules och får njuta av en varierad vandring över öppna slåtterängar, längs vidsträckta vassar och videsnår och förbi stora dammar. Utmed färden får vi höra om det gamla bondelandskapet, tegelbruket som gett platsen sitt namn och om områdets fantastiska naturvärden. Herculesvandringen är inte tillgänglighetsanpassad.
Läs mer om Hercules

Degeberga backar- Forsakar, 6 km 2,5 timmar
Här upplever vi två helt skilda naturtyper på samma vandring. Vi vandrar över de magiska böjande kullarna Degeberga backar och fortsätter genom bokskogen på ravinkanten med Forsakarsbäckens vindlande vatten nedanför. Naturreservatet Forsakar har med sin djupa, trollska ravin och Skånes två högsta vattenfall i alla tider varit en inspirationskälla till sagor och sägner. Vandringen är lite mer krävande än de andra och inte tillgänglighetsanpassad.
Läs mer om Degeberga backar

Vandra i Degeberga backar.
Back To Top
Translate »