På de varma, sandiga kullarna trivs tofsäxing och sandnejlika lika bra som familjen på söndagsutflykt. Det böljande landskapet för tankarna till sydligare breddgrader. Kullarna formades för tusentals år sedan av mäktiga isälvar. Här har sedan betesdjuren satt sin prägel under lång tid.

De solvända sluttningarna, med blottad sand och gles vegetation, tillhör de varmaste miljöerna i landet. Eftersom marken är kalkrik lever här en rad speciella växter och djur. På sandstäppen trivs tofsäxing, liten sandlilja och sandnejlika och i reservatet prunkar även backsippa. Under sommarkvällarna sprider backtimjan sin kryddiga doft.

Här finns en rad sällsynta svampar. De lättgrävda jordarna och betesdjuren ger goda förutsättningar även för en rik dyngbaggefauna. Vid Degeberga backar lever bland annat den sällsynta månhornsbaggen, en stor skalbagge som lever större delen av sitt liv i djurspillning.

Längs stengärden kan man med lite tur få se sandödlan, vår största ödla. På våren är hanen vackert smaragdgrön. Av områdets invånare är det bara kungsfiskaren, som regelbundet besöker Forsakarsbäcken, som kan tävla med sandödlan i färgprakt.

Uppleva och göra på Degeberga backar

Vandra

För besökaren finns här två vandringsleder, på 1,2 km respektive 2,2 km, stigar som erbjuder besökaren både utsikt högt upp på Söndre klack, men även en tur nere i dalen längs Forsakarsbäckens vindlande vatten. För den som vill gå lite längre är det trevligt att fortsätta vandringen genom skogen bort till Forsakar som ligger intill. Det blir en runda på 5,5 km.

Se dig omkring (Google Street View)

Tillgänglighet

Degeberga backar är mycket kuperat.

Bra att veta

Naturreservat

Degeberga backar är naturreservat.

Betesdjur

Området betas av kor. Vi avråder från att ta med hund in på ängarna.

Hitta hit

Från Kristianstad kör söderut mot Simrishamn via E22 och väg 19. Framme i Degeberga by, i nedförsbacken, sväng höger in på Stenhällevägen. Sväng därefter in på första vägen till vänster och du är strax framme på parkeringen. För att parkera söder om backarna, sväng höger från väg 19 in på Söndreklacksvägen.
Med buss: Skåne Expressen 3 och 4.

Back To Top
Translate »