skip to Main Content

Vad är ett biosfärområde?

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. I biosfärområden finns höga kulturhistoriska och biologiska landskapsvärden. Arbetet går ut på att bevara, utveckla och stödja värdena. Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden. I hela världen finns 701 biosfärområden i 124 länder. I Sverige har vi sju: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Östra Vätternbranterna, Vindelälven-Juhttátahkka och Voxnadalen.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Vattenriket är landets äldsta biosfärområde. Det bildades 2005 och omfattar nästan hela Kristianstads kommun. Arbetet drivs av Biosfärkontoret med naturum Vattenriket som besökscentrum. Huvudman är Kristianstads kommun. Här arbetar vi med att bevara och utveckla landskapet så att det blir bra för både natur och människa!

Vattenriket är ett välbesökt område. Till naturum Vattenriket mitt i Kristianstad kommer ungefär 100 000 besökare om året. Lika många besöker de tjugotal besöksplatser som finns runt om i landskapet.

Både vått och torrt
I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap som präglats av människan genom tiderna. Den mäktiga Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten.

Här och var buktar den ut i Araslövssjön och Hammarsjön innan den når Hanöbukten. Ån kantas av våtmarker och strandängar. Men Vattenriket är inte bara vått. Här finns både lummiga ädellövskogar och torra sandiga odlingsmarker.

Ovanligt artrikt
Den omväxlande naturen ger många olika miljöer för djur och växter att leva i. Vattenriket är ovanligt artrikt och en riktig hot spot för hotade arter. Området täcker mindre än två promille av Sveriges yta, men på denna lilla plätt lever ungefär 20 procent av landets hotade arter!

Kristianstads kommun har åtagit sig att verkar för att Vattenriket ska vara ett bra hem åt både natur och människor. I olika projekt hjälper biosfärkontoret djur och växter att leva vidare, samtidigt som människor får möjlighet att ta del av naturens nyttor utan att förstöra dem.

Naturens nyttor i fokus
För att kunna göra det behöver vi lära mer om landskapet och naturen. En del i arbetet är att ta fram och sprida ny kunskap. Biosfärkontoret inventerar, ger ut rapporter, samarbetar med forskare och håller konferenser.

Tillsammans med föreningar, företag och markägare tas hållbara lösningar fram för att både bevara och nyttja landskapets värden. Vi anlägger våtmarker och rör om i sanden. Många arter och välfungerande ekosystem gör att vi klarar klimatförändringar och andra utmaningar bättre.

Vägen ut i Vattenriket
Genom att hjälpa människor att uppleva naturen får vi fler med på tåget. Vi har 21 besöksplatser med fågeltorn, stigar och utemuseer. Naturum Vattenriket är kronan på verket med utställning, möteslokal och restaurang. Här berättar vi hur biosfärområdet fungerar och visar vägen ut i Vattenriket.

Vi kallar arbetet för biosfärarbete. Glädjande nog ser vi goda resultat! Vid besöksplats Pulken samsas tranor, skådare och lantbrukare. Malen simmar åter i Helge å och uttern fiskar utanför naturum. I dag ses områdets våtmarker inte längre som vattensjuka utan vattenrika. Ett kvitto på en ny attityd till hur vi kan använda naturens resurser!

Sedan 19 juni 2019 är även Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen godkända biosfärområden.

Vattenriket. Illustration: Carina Lindkvist, Naturcentrum AB

En film om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

”Biosfärområden handlar om samverkan och nätverkande – att inspirera och låta sig inspireras.”

Läs Göran Bloms beskrivning av biosfärområden. Göran Blom är ordförande i programkommittén för biosfärprogrammet i Sverige.

Back To Top
Translate »