Vacker naturnära paddling

På Helge å kan du uppleva vacker, naturnära paddling. Glid fram i sakta mak och njuta av att komma nära vassbälten, sumpskogar och strandängar. Här får du tips på några olika dagsturer som bjuder på upplevelse av stad, strandäng och hav.

Blackan runt – strandängar och stadsvyer

Blackan runt bjuder på fin paddling mellan stad och strandängar. Turen går från Kristianstads centrum till Araslövssjön via Lillö och tillbaka. Vid Lillö finns en besöksplats med information om naturen och om borgruinen. Här finns också en toalett. Helge å rinner i två fåror på varsin sida om ön Blackan. Blackan runt är en trevlig runda, kanske vill du ta en liten avstickare till Frankes udde och Näsby gård i sydöstra delen av Araslövsjön.

Tänk på Fågelskyddsområdet som innebär att det inte är tillåtet att gå iland på Isternäset från den 15 mars till den 15 juli.

Flygbild över Lillö omgivet av strandängar och Helge å. Foto: Patrik Olofsson/N.

Stan - Ekenabben

En spännande plats dit det går att ta sig med kanot eller båt från Kristianstad är Ekenabben. Följ Hammarslundsvallen vid Hammarsjöns norra strand och vidare in i den lilla skyddade viken. På Ekenabben finns en spång som tar dig ut i sumpskogen. Där finns också fågeltorn, grillplats, fiskebrygga och toaletter.

Paddla kanot på Helge å. Foto: Karin Magntorn

Helge å möter havet

Från Kavrö bro strax söder om Hammarsjön kan du paddla till Yngsjö via åns huvudfåra. Turen tar dig genom våtmarksområden med bladvass, videsnår och alsumpskog och längs betade strandängar. Avsluta turen på södra sidan av Gropahålet eller Martins camping.

Följ Helgeåns gamla åfåra
En alternativ paddlingsrutt från Kavrö bro är Helgeåns gamla fåra som slingrar sig fram genom ett brukat landskap. Den här turen går genom Härnestadsgraften där du kan stanna till vid Pulkens naturreservat. Här finns Utemuseum Pulken med information om området. Turen fortsätter vidare till Åhus och besöksplatsen Aosehus strax intill gästhamnen med isättningsramp. I Åhus finns många övernattningsmöjligheter.

Gropahålet och Helge å. Foto: Sven-Erik Magnusson

Havspaddling mellan Åhus och Gropahålet

Erfarna kajakpaddlare kan ta sig längs östersjöstranden mellan Åhus och Gropahålet. Tänk på vind och strömmar längs den öppna kusten och respektera fågelskyddsområdet i Äspets naturreservat. Från 15 mars till 30 september får du inte uppehålla dig i området, utan måste paddla långt ut på havet, utanför de yttersta skären. Ett alternativ är att gå i land vid Snickarehaken.

Vid Gropahålet mynnar Helge å i Hanöbukten och Östersjön. Foto: Patrik Olofsson/N

Tänk på

  • Från 15 mars till 15 juli är det inte tillåtet att gå i land i fågelskyddsområdet vid Isternäset.
  • För att paddla över Hammarsjön och Araslövssjön bör man vara van kanotist. Det kan snabbt blåsa upp och de sanka stränderna gör det svårt att ta sig i land.
  • Med tanke på risken att störa fågellivet är det fram till midsommar olämpligt att färdas med båt längs Araslövssjöns västra strand och delar av Hammarsjön. Vi föreslår dagsturer i området mellan sjöarna samt söder om Hammarsjön.
Back To Top
Translate »