skip to Main Content

I Åhus hamn, inte långt ifrån Helgeåns mynning, ligger besöksplats ”Aosehus”. På skyltarna intill ån kan du läsa om Åhus och den närliggande ruinen ”Aosehus” spännande historia.

Aosehus är resterna från en medeltida fästning, byggd där Helge å en gång mynnade ut i havet. Namnet ”Aosehus” betyder just ”huset vid åmynningen”. Helgeåns mynning var tidigt en naturlig knutpunkt för handel och försvar.

Borgen byggdes på 1100-talet strategiskt placerad för att ta upp tull från alla som färdades på ån. I gamla skrifter nämns hur kungar och ärkebiskopar ständigt var i konflikt med varandra och borgen förstördes 1569 av den svenske hertigen Karl och byggdes aldrig upp igen.

Uppleva och göra

Hamnen och Helgeåns mynning

Helgeåns mynning är porten till Vattenriket från havet. Hamnen fylls sommartid av båtar och besökare som gärna äter något gott i hamnen.

Borgruinen

Strax intill ån ligger resteran av Aosehus borgruin.

Tillgänglighet

Parkeringen ligger intill kajen och borgruinen. Kajen är asfalterad. Borgruinen ligger på en gräsklädd kulle.

Hitta hit

Aosehus ligger i Åhus i nordöstra delen av Gamla Skeppsbron. I rondellen tag av mot Hamnen och fortsätt längs järnvägen. Följ skyltning mot Skeppsbron och vidare ner på Stavgatan och tag vänster i T- korsningen. Aosehus ligger på vänster hand efter cirka 100 meter.
Med buss: Pendeln 551.

Translate »
Back To Top