Vattenriket är en riktig hot spot för hotade arter. Den omväxlande naturen ger många olika miljöer för djur och växter att leva i. Området täcker mindre än två promille av Sveriges yta, men här lever hela 20 procent av landets rödlistade arter! I biosfärprojekt på land och i vatten arbetar vi för att växter och djur ska trivas och finnas kvar. Och det ger resultat. Utanför naturum simmar malen åter i Helge å, uttern har kommit tillbaka och kungsfiskaren svischar förbi. Vintertid glider havsörnar över hustaken och på sommaren myllrar det av liv i såväl blöta som torra marker. Här presenterar vi några av Vattenrikets karaktärsarter.

Karaktärsarter i Vattenriket

Back To Top
Translate »