En gökunge i myrboet

Julieftermiddag, varmt och gott. Korna dåsar och drömmer. En liten rödmyra kommer travande genom det låga gräset. Vid en tuva backtimjan stannar den och vädrar med antennerna. Det är något som doftar där inne i grönskan.

Myran banar sig väg in i timjandjungeln. Lukten är ett tydligt stråk genom de ruvande skuggorna. Där är den! En larv. Blek och blind och alldeles ensam. Myrans antenner trummar oroligt över larvens kropp. Sinnet blir dimmigt av dofter. Det är som en obönhörlig viskning. Hem, hem, larven måste hem till boet. Kosta vad det kosta vill. Myran griper tag om larven, spänner musklerna och börjar släpa.

Artfakta

Den svartfläckiga blåvingen har en märklig livscykel. På sätt och vis påminner den om göken, som lägger sina ägg i andra fåglars bon.

Blåvingens larv lever en kort period på växten backtimjan, men så småningom börjar den utsöndra doftämnen som lockar till sig hedrödmyror. Dofterna påverkar myrorna och får dem att bära hem larven till sitt bo. Där kommer de att mata och sköta om larven ända tills den har utvecklats till vuxen fjäril.

Som vuxen har fjärilen vackert blå vingar med svarta fläckar. Vingarnas undersidor har ett prickigt mönster och skimrar i blått närmast kroppen.

Arten lever framförallt i sandiga betesmarker, men den är sällsynt. Idag finns den i östra och centrala Skåne samt på Öland, Gotland och ett fåtal platser i Mellansverige.

Lokala åtgärder

Den svartfläckiga blåvingen är starkt knuten till öppna, torra miljöer. Värdväxten backtimjan* måste finnas på plats, liksom lämpliga ”adoptivföräldrar” i form av hedrödmyror. Även dessa är typiska för torra, ogödslade betesmarker.

Denna naturtyp är ofta mycket artrik, men tyvärr har många betesmarker övergivits eller vuxit igen på grund av förändrade jordbruksmetoder. Det har drabbat både den svartfläckiga blåvingen och många andra arter.

I Vattenriket finns torra betesmarker på flera håll. Vissa är naturreservat, vissa är privat jordbruksmark. Oavsett vilket spelar betet en avgörande roll. Djuren håller markerna öppna och rör om jordytan så att frön kan gro.

*Larven kan i vissa fall även leva på stortimjan och kungsmynta

Upplev svartfläckig blåvinge i Vattenriket

Den svartfläckiga blåvingen flyger från slutet av juni eller början av juli och en bit in i augusti. Spana efter den på öppna gräsmarker med blommande backtimjan. Lämpliga områden för att få se arten i Vattenriket är bland annat Östra sand (Rinkaby skjutfält), Sånnarna och Åsumfältet.

Många av betesmarkens arter är småväxta, så ta gärna med en lupp. Det är också trevligt att ha en fältflora i ryggsäcken. Tänk på att visa hänsyn och inte störa betande djur. Lämna hunden hemma under betessäsongen.

Back To Top
Translate »