Grävmaskin i sandmarkernas tjänst

Arbetet med att gräva bort kolrester och matjord är i full gång vid Sånnarna. Fram träder vita ytor med blottad sand där många hotade arter kan leva.


Markerna runt Åhus är en sällsynt naturtyp som vi har ett särskilt ansvar för här i Vattenriket. Sandnejlika, svartfläckig blåvinge och stjälkröksvampar är några av de ovanliga växter, djur och svampar som behöver öppen kalkhaltig sand.

I våras tog kommunfullmäktige beslut om att bilda de kommunala naturreservaten Sånnarna och Horna sandar.  Samtidigt fastställdes en plan för hur markerna ska skötas.  Skötselplanen ligger till grund för det arbete som görs nu.


Marken är kommunens och arbetet betalas med statliga LONA-medel, (Lokala naturvårdssatsningen).På torsdag flyttar grävmaskinen till Horna Sandar och det statliga naturreservatet Horna grushåla, norr om Flötövägen. Även här kommer sandmarkernas unika arter att ges en bättre chans att överleva och utvecklas.  

Foto: Krister Larsson
Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »