skip to Main Content

Dynernas vaksamma sprinter visar att naturvård lönar sig

Vinden ligger på från havet, och sanden virvlar i luften. Här och där växer tuvor av gräs och enstaka låga buskar, men dynerna förändras hela tiden. De förflyttar sig i långsamma vågor.

En liten fågel kommer trippande på långa ben. Den är blekt beige med ett ljust streck över ögat. Fågeln verkar vaksam, ideligen stannar den upp och spanar. Plötsligt gör den en rush och hugger till med näbben. Fältpiplärkan har fångat en fet gräshoppa.

Artfakta

Fältpiplärkan trivs i öppna landskap. Boet byggs på marken i skydd av en grästuva eller ljungruska, men i övrigt ska växtligheten vara sparsam och lågvuxen. Det måste även finnas gott om ytor med blottad sand, där fågeln kan jaga insekter.

Sådana livsmiljöer är ovanliga i Sverige, men de finns i Vattenriket. Här häckar fältpiplärkan längs kustens sanddyner och på de stäppliknande markerna kring Åhus.

Fältpiplärkan är kvick och uppmärksam. Den jagar springande längs marken och kan ibland göra luftsprång för att snappa åt sig uppflygande insekter. Samtidigt gäller det att hålla utkik efter rovfåglar – till exempel sparvhök och lärkfalk. Under vår och sommar sitter hanen på en upphöjd plats och sjunger. Sången kan beskrivas som ett kort, kvittrande Sri-ry.

Lokala åtgärder

Många av fältpiplärkans häckningsområden har vuxit igen, och arten har minskat drastiskt i antal. Idag finns den bara kvar på ett fåtal platser i östra Skåne.

För att återskapa de öppna sandmarkerna utförs en rad olika åtgärder. Bland annat röjer man bort träd och gräver upp snårbildande vresrosor med rötterna. Grävmaskiner skapar blottor där sand kommer upp till ytan. På vissa håll anlägger man kontrollerade bränder för att få bort ljung och andra markväxter.

Glädjande nog verkar arbetet ha effekt. Antalet revir har ökat med drygt 20 procent sedan 2013 – ett tydligt bevis på att naturvårdsåtgärder gör skillnad!

Fältpiplärkan är en av Kristianstad kommuns ansvararter.

Se fältpiplärka i Vattenriket

Fältpiplärkan kan ses från maj till augusti vid bland annat Sånnarna och Gropahålet.

Back To Top
Translate »