Pölarnas sångare fyller vårkvällen med romantik

Det hörs ett knarrande läte i skymningen. Rrräp, rrräp låter det. Först är det bara en röst, men fler och fler stämmer in. Snart är de en hel kör. Rrräp, rrräp, rrräp. Ljudet rullar genom den ljumma vårkvällen, kilometervis ut över markerna.

Solen har värmt upp det grunda vattnet i grusgropen, och strandpaddorna spelar för fullt. Honorna vandrar ivrigt omkring och granskar sångarna. Vissa bär redan en hane på ryggen. En nytillkommen padda kommer kilande längs strandkanten. De kvicka rörelserna får den att likna en mus. Pärlband av rom snirklar sig längs dammens botten. De liknar svarta girlanger.

Artfakta

Strandpaddan är Sveriges minsta padd-art. Den har gulgröna ögon och en ljus strimma längs ryggen. Strandpaddan lever största delen av sitt liv på land. Den hoppar inte, utan går eller springer fram. Trots sin litenhet kan den vandra långa sträckor.

Strandpaddan föredrar miljöer med låg växtlighet, där det är lätt att söka föda och ta sig fram. Den behöver också marker där den kan gräva ner sig över vintern.  Strandängar och gamla grustag är typiska livsmiljöer. Strandpaddan tål saltvatten och kan leva långt ut på karga skärgårdsöar.

Under våren söker sig hanarna till ett lekvatten och börjar spela. Lätet kan höras långt, och snart ansluter honor som har lockats till platsen. Spelet kan pågå långt fram på sommaren.

Strandpaddan leker i små vattensamlingar utan fisk eller kräftor. Ynglen behöver mycket värme för att utvecklas. Därför måste vattnet vara grunt och rikligt solbelyst.

Lokala åtgärder

Förr fanns gott om våtmarker i jordbrukslandskapet, men numera är små vattensamlingar en bristvara. Många småvatten har fyllts ut, torrlagts eller vuxit igen, och idag är strandpaddan en hotad art.

För att bevara strandpaddan behöver lämpliga områden både skapas och skyddas. Ett exempel är naturreservatet Sånnarna. Här har man grävt grunda dammar i en nedlagd sandtäkt. Man tar regelbundet bort vass och annan skuggande växtlighet, och idag fortplantar sig strandpaddan i den soliga grushålan.

Strandpaddan är en av Kristianstads kommuns ansvarsarter.

Upplev strandpadda i Vattenriket

Spelet upplevs bäst under varma vår- och försommarkvällar. Det gamla grustaget i Sånnarnas naturreservat är en av Vattenrikets främsta spelplatser.

Groddjur är känsliga för sjukdomar, och vissa infektioner kan ha mycket hög dödlighet. För att minska smittorisken bör man undvika att gå, cykla eller rida i närheten av paddvatten. Det är inte tillåtet att fånga och hantera vilda groddjur utan tillstånd.

Som tur är hörs strandpaddan långt, så njut gärna av spelet på lite håll!

Back To Top
Translate »