Stor maskin hjälper liten padda

Den ovanliga strandpaddan har ett av sina starkaste skånska fäste i Sånnarnas naturreservat, vid Åhus. Sly av vide och björk slås för att paddorna ska kunna ta sig fram till sina lekvatten.

 -I Kristianstads kommun och Vattenriket finns ett 80-tal naturområden som C4Teknik har uppdraget att sköta om. Det gäller allt från stigar och spänger till strandängar, sandmarker, skogar och grodmiljöer, säger Hans Cronert naturvårdsförvaltare på C4 Teknik och i Vattenriket.

Häromdagen slogs sly av vide och björk i Sånnarnas naturreservatet. Arbetet gjordes för att säkra vandringsvägarna från de grunda vattensamlingarna till sandmiljöerna runt om för den mycket ovanliga och rödlistade strandpaddan.

Strandpaddan lever sitt liv på öppna gräsmarker utom när det är dags att föröka sig. Då kan de vandra upp till fem kilometer till sina lekvatten. Eftersom de har korta bakben går eller springer de istället för att hoppa.

Hannarna spelar stående i strandkanten och lockar till sig honorna som under parningen lägger tusentals ägg i det grunda och varma vattnet.

Skulle gropen i Sånnarnas naturreservat med sina vattenhål växa igen skulle paddorna försvinna.  Det är därför som slyn röjs. Det här är nämligen ett av Skånes allra bästa lekvatten för en av Sveriges mest sällsynta groddjur.   

 Foto: Hans Cronert och Patrik Olofsson

Back To Top
Translate »