Sommarhälsning från Vattenriket

Flygbild över naturum, våtmarkerna och Kristianstad i morgondimma. Mitt på bilden står Tänk om

Sommar och lediga dagar står för dörren. Vi blickar tillbaka på en spännande vår. Där lärarstudenter fick redskap att arbeta med biomimik, gymnasieelever byggde fladdermusholkar och nya åtgärder gjordes på sandmarkerna runt Åhus.

Möjligheten att njuta av Vattenrikets artrika och varierade natur fick en extra skjuts med Friluftskul i Tivoliparken och invigning av Skåneleden SL6 Vattenriket.

En spännande framsynsresidens med medel från Vinnova gav anställda och engagerade en möjlighet att förställa sig en framtid som är bra för både natur och människa.
Resultatet presenteras i en animerad film.

Dessutom rymde projektet en poddserie om nio avsnitt. Under namnet ”Tänk om för en hållbar framtid i Vattenriket” utforskar lokala och nationella experter hur vi kan skapa livskvalitet inom planetens gränser.

Se filmen: Tänk om (youtube.com)
Lyssna på poddarna: Podd i Vattenriket – Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Vi önskar alla en riktigt fin sommar! Ta en tur på Skåneleden SL6, lyssna på poddarna och tänk om… framtiden faktiskt blir bra!

Upptäck nya Skåneleden SL6 Vattenriket i sommar!
Det började med ett förslag från en medborgare. Biosfärkontoret skrev en förstudie. Kommunstyrelsen satsade 2,6 miljoner och staten 650 000 kronor. Nu löper Skåneleden SL6 tvärs genom Vattenriket och knyter ihop besöksplatserna. Från skogarna i norr förbi Råbelövssjön och Araslövssjön längs Helge å till naturum, förbi Hammarsjön ut på slätten till Hanöbuktens stränder och Degebergas böljande landskap.

Biomimik – ett sätt att lära av naturen
Bio står för liv, mimik för att härma. Biomimik är ett begrepp för hur vi människor kan härma, eller lära av naturen. Naturpedagog Sam Peterson gav blivande lärare verktyg att se på naturen med nya ögon. Biomimik är ett redskap för att konkretisera arbetet med hållbar utveckling, att lyfta fram lösningar och ge hopp. Biomimik är en del av nya temat naturens smarta lösningar.

Friluftskul – aktiviteter mitt i stan
För andra året i rad var vi med och arrangerade Friluftskul. Föreningar, företag och myndigheter bjöd på aktiviteter i Tivoliparken och Utemuseum Kanalhuset. Besökarna fick testa att kasta med fiskespö, paddla, spana efter fåglar, sätt upp tält, cykla mountainbike, smaka fattiga riddare och mycket mer. Naturum Vattenriket håvade småkryp vid Kanalhuset och Skåneleden SL6 Vattenriket invigdes.

Åhus sandmarker behöver kontinuerlig störning
Inventeringen tio år efter att Horna sandar blivit naturreservat gav ett gott betyg åt de åtgärder som gjorts i form av harvning, plöjning, grävning och bränning. Det finns väldigt många skyddsvärda arter på Horna sandar. Arbetet för att områdets gynna sandmarkernas speciella arter fortsätter.

Bygger holkar för fladdermöss
Det råder inte bara brist på bostäder åt oss människor. I takt med att antalet ihåliga träd minskar blir det svårare för fladdermöss att hitta boplatser. Praktiska gymnasiets byggelever har tillverkat ett 60-tal holkar för att hjälpa fladdermössen. Biosfärkontorets ekolog Dan Gerell tog fram byggritningar och instruerade lärarna.

Back To Top
Translate »