Flygbild över naturum, våtmarkerna och Kristianstad i morgondimma. Mitt på bilden står Tänk om

Podden Tänk om – För en hållbar framtid i Vattenriket

Tänk om framtiden är bra för både natur och människa? Vi utforskar hur vi kan skapa livskvalitet inom planetens gränser. Lokala och nationella experter ger sin bild av en hållbar framtid och hur vi kan ta oss dit. Tänk om – för en hållbar framtid i Vattenriket är en podd ifrån det Vinnovafinansierade projektet Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike   

Avsnitten finns snart på Spotify, Apple podcasts och där poddar finns samt på Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes kanal på Youtube.
Fler avsnitt kommer!

1. Tänk om det var gulsparven som lärde oss att räkna?

Tema: Utomhuspedagogik och lärande
Hör bland annat om hur utomhuspedagogik främjar lärande och välbefinnande, enligt forskning, om hur Vattenrikets besöksplatser erbjuder fina möjligheter som uteklassrum, och om hur det går till att lära sig biologi, ekologi, kemi, matematik, samhällskunskap, svenska, historia och geologi i naturen – i ett sammanhang, med alla sinnen. 

Sam Peterson

Sam Peterson sam.peterson@kristianstad.se, 0738 53 23 74. 

Thomas Beery. Foto: Högskolan Kristianstad

Thomas Beery thomas.beery@hkr.se, 044-250 34 26. 

Gäster: Thomas Beery, forskare vid Högskolan Kristianstad och utomhuspedagog, och Sam Peterson, som driver och utvecklar naturum Vattenrikets pedagogiska verksamhet. Inspelad vid naturum Vattenrikets besöksplats och biosfärklassrum vid Vramsån i Gärds Köpinge.  
Producent och programledare: Abigail Sykes för Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Läs mer:

2. Tänk om vi odlade vårt inre genom att odla i det yttre?

Tema: Odling, hälsa och inre omställning
Hör om hur odling kan hjälpa oss att bli en del av och ”dansa med” naturen och ekosystemet, om hur gemensam odling kan stärka gemenskap, social rättvisa och integration, och om hur vi människor kan öka vår positiva påverkan på miljön och lagra kol i jorden med så kallat regenerativt jordbruk. 

Hermine Wendt Linder. Foto: Länge Leve

Hermine Wendt Linder.

Jonathan Naraine

Jonathan Naraine.

Gäster: Hermine Wendt Linder, trädgårdsmästare och ansvarig för Hälsoträdgården i Tivoliparken i Kristianstad, och Jonathan Naraine, tillförordnad stadsarkitekt på Skara kommun och medgrundare av arkitektkontoret The Foodprint Lab samt delningstjänsten Grow-Here.com.  
Producent och programledare: Abigail Sykes för Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Läs mer:

3. Tänk om våtmarker är svaret på klimatfrågan?

Tema: Naturbaserade lösningar och minskade utsläpp
Hör om hur det finns mer kol i en myr än i en regnskog, om hur utsläppen från dagens dränerade våtmarker i såväl Sverige som Kristianstads kommun motsvarar utsläppen från biltrafiken, och om hur det går till att återväta våtmarker så att de slutar att släppa ut koldioxid och istället kan lagra mer kol.

Amelie Lindgren. Foto: Johan Wingborg

Amelie Lindgren.

Mattis Vindelman

Mattis Vindelman.

Gäster: Amelie Lindgren, som forskar om våtmarker och klimat vid Institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet, och Mattis Vindelman, som arbetar vid Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike med fokus på våtmarker som klimatåtgärd.
Producent och programledare: Abigail Sykes för Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Läs mer:

4. Tänk om det myllrade av liv i Östersjön?

Tema: Vårt innanhav
Hör om hur ålgräs motverkar övergödning såväl som klimatförändringar, om hur rovfiskarna gädda och aborre spelar en nyckelroll vid Östersjökusten, och om hur viktigt det är att sluta kissa i havet.

Yvonne Blombäck

Yvonne Blombäck.

Ulrika Hedlund

Ulrika Hedlund.

Gäster: Yvonne Blombäck, senior programsamordnare kust och skärgård på WWF, och Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun samt sekreterare i vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.  
Producent och programledare: Abigail Sykes för Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Läs mer:

Inspirationen till podden kommer ifrån den brittiska podden From what if to what next med Rob Hopkins. Den finns där poddar finns. 

Back To Top
Translate »