Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Projektet ska ge hopp och lyfta biosfärområdenas roll i arbetet för en hållbar framtid, som mäklare mellan olika intressen. Genom att mäkla fred och samarbeta med naturen kan vi klara utmaningarna med klimatförändringar och nå de globala målen.

Under ett residens genomför Abigail Sykes framsynsprocessen What if med anställda på Biosfärkontoret, samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenriket och vänföreningen Vattenrikets Vänner.

What if ger en möjlighet att leda från framtiden i verksamhetens nya tema ”naturens smarta lösningar”. Resultatet blir också ett underlag till biosfäromådets handlingsprogram 2025–2030. Abigail dokumenterar processen och resultatet i en rapport, så processen kan spridas i nationella och internationella nätverk.

För att kommunicera och fördjupa projektet gör Abigail en framsynspodd med inbjudna experter. Processen och resultatet kommuniceras dessutom genom pressmeddelanden, blogginlägg, nyhetsmail, Vattenrikets webbplats och sociala medier samt en utställning på naturum Vattenriket.

Fokus i såväl processen som podden blir att utforska och konkretisera hur vi på just den här platsen kan mäkla fred med naturen och nå de globala målen.

Snabba fakta

Projektnamn: Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Medverkande: Biosfärkontoret, Vattenrikets vänner, Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och journalisten och processledaren Abigail Sykes
Finansiärer: Vinnova
Genomförs 2024 januari – maj
Kontakt: Åsa Pearce, asa.pearce@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 5
Miljömål nr 9
Miljömål nr 10
Miljömål nr 13
Miljömål nr 17

Läs mer

Back To Top
Translate »