Nytt projekt hjälper Vattenriket leda från framtiden

Vattenriket får medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att genomföra ett så kallat framsynsresidens. Projektet ”Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike” ska ge hopp och lyfta biosfärområdenas roll i arbetet för en hållbar framtid, som mäklare mellan olika intressen.

Naturum och staden i morgondis. Foto: Patrik Olofsson

-Genom att mäkla fred och samarbeta med naturen kan vi klara utmaningarna med klimatförändringar och nå de globala målen, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Vinnovasatsningen Residens Framsyn riktar sig till offentliga organisationer som under en tid vill bjuda in en person med kompetens och erfarenhet inom framsynsområdet i ett så kallat residensprogram. Det ger en möjlighet att förstå, använda och förhålla sig till det som ligger runt hörnet och bli bättre rustad att leda från framtiden.

I går stod det klart att Biosfärområde Kristianstads Vattenrike tilldelas sökta medel. Totalt beviljas sju av 20 ansökningar medel. För Vattenrikets del innebär det 274 00 kronor. Under våren 2024 kommer journalisten, pedagogen och processledaren Abigail Sykes att leda framsynsprocessen ”What if” med Biosfärkontoret samt dess samrådsgrupp och vänförening.

-Resultatet kommer att vara till stor nytta i vårt nya verksamhetsövergripande tema ”Naturens smarta lösningar”. Dessutom blir det ett underlag till biosfärområdets nya handlingsprogram, säger Carina Wettemark.

Hjälp att nå de globala målen
Klimat och jämställdhet står i fokus och projektet dokumenteras i en rapport och en framsynspodd där Abigail Sykes bjuder in olika experter. Processen och resultatet kommuniceras brett genom media, artiklar på Vattenrikets hemsida och sociala medier samt en utställning på naturum Vattenriket.
-Abigails kompetens i att leda framsynsprocesser och lyfta kopplingarna mellan jämställdhet och miljö tillför Biosfärkontoret ny värdefull kunskap, säger Carina.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är landets äldsta biosfärområde. Uppdraget är att implementera Agenda 2030 och en hållbar framtid i praktiken samt inspirera andra med goda exempel.
-”What if”-metoden hjälper oss att konkretisera hur vi kan mäkla fred med naturen och nå de globala målen just här. Det blir ett gott exempel på arbetssätt som fler kan ha nytta av i biosfärnätverket både nationellt och internationellt, säger Carina Wettemark.

För Abigail Sykes innebär projektet att hon får en inblick i och erfarenhet av det lokala, nationella och internationella biosfärarbetet och kommunalt arbete samt fördjupad kunskap om naturbaserade lösningar och att mäkla fred med naturen.
-Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och lära mig mer om deras spännande och viktiga arbete. Dessutom får jag erfarenhet av att göra podd, värdefulla kontakter, ytterligare erfarenhet av att genomföra What if samt vara en nyckelperson i att etablera What if i Sverige, säger hon.

Fakta Biosfärområde Kristianstads Vattenrike: Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utnämndes till biosfärområde av Unesco 2005. Idag är det landets äldsta av sju biosfärområden. I hela världen finns drygt 700 biosfärområden. Biosfärområden tillämpar en hållbar framtid i praktiken, agerar inspiration och förebild och är arenor för implementering av Agenda 2030.

Fakta Residens Framsyn: Utlyses av innovationsmyndigheten Vinnova. Satsningen riktar sig till offentliga organisationer som bjuder in en person med för organisationen nya färdigheter inom framsyn. med uttalat behov av att förstå och agera kring framtidsfrågor. Det kan till exempel handla om konsekvenser av teknikutveckling eller en samhällsförändring.

 

 

 

Back To Top
Translate »