Internationella forskare nyfikna på Vattenriket

I förra veckan hade Vattenriket besök av en grupp internationella forskare. Här fick de lära sig om biosfärområden och utforska idéer med Kristianstads Vattenrike som fallstudie i en gemensam framtida forskningsansökan.

Internationell forskargrupp besöker Vattenriket. Foto: Katja Malmborg

-Vi tror att biosfärområden kan vara platser där det går att hitta intressanta frågor och teman att studera och samarbeta kring som kan passa den blandade och tvärvetenskapliga forskningsexpertis som finns i gruppen, säger Katja Malmborg, koordinator för forskargruppen och postdoktor vid Universitetet i Bergen.

Forskarna är disputerade och verksamma vid olika europeiskt lärosäte. De läser en tvåårig ledarskapsutbildning med hållbarhet, ledarskap och akademi i fokus.

-En otroligt kompetent grupp med stort engagemang och intresse för vårt sätt att jobba. För flera var biosfärområden ett nytt koncept som de var mycket nyfikna på, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Carina gav forskarna en bakgrund till biosfärområdets uppdrag från Unesco med forskning som en viktig del. Tillsammans med kollegorna exemplifierade hon arbetet med att identifiera samhällsutmaning och hitta lösningar med hjälp av forskningen.

-Samarbetet med forskare ger en möjlighet att sprida allt det som görs för en hållbar samhällsutveckling i Kristianstads Vattenrike och i kommunen. Dessutom innebär det en möjlighet att vidareutveckla arbetet så att vi ännu bättre kan uppfylla vårt uppdrag och ligga i framkant, säger Carina Wettemark.

Forskning viktigt för Vattenriket
Forskningssamarbeten är en viktig del i Biosfärkontorets verksamhet. En rad olika samarbeten med Stockholm Resilience Center har gjort området världskänt inom akademin.
-Jag hoppas att det här besöket kan leda till nya konkreta forskningssamarbeten. Vi presenterade några utmaningar vi har med klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, hållbart lantbruk och hur vi kan fortsätta leva i samklang med naturen, säger Carina.

Det samlade intrycker från forskargruppen är att besöket var givande, intressant och inspirerade.
-Vattenriket är speciellt för att man har kommit på många intressanta lösningar som fungerar i praktiken. Det är inspirerande att se dessa goda exempel. Många i gruppen tycker att det skulle vara intressant att forska lite mer kring vad det betyder i ett större sammanhang, säger Katja Malmborg.

Vatten och relationen till naturen i fokus
Fler av forskarna har vatten som inriktning. Det kan vara grundvatten, översvämningsrisk eller att modellera vattenflöden. Besökte omfattade en båttur på Helge å.
– Våtmarkerna längs ån var något som flera gruppmedlemmar gick igång på. Att försöka förstå dels vad händer med vattnet och flödena av näringsämnen från mark till hav, men också vattenrikts roll i att värva markägare till att anlägga våtmarker.

En annan aspekt som intresserade flera är stoltheten i att delta i biosfärområdets aktiviteter. De var intresserade av att Biosfärkontoret använder så många olika typer av verktyg. Från att anlägga våtmarker till att få ut folk i naturen och uppmuntra en nära relation till naturen.

-Många tyckte var intressant med place attachment kopplat till ett biosfärområde. Nu får vi titta på vilka metoder man kan använda och vilka teoribildningar man kan knyta an till.

Skriva ansökan nästa steg
Nu väntar ett sista seminarium i Rotterdam i mars nästa år. I samband med det kommer gruppen att ha två dagar till att prata om olika forskningsfrågor som kan vara relevanta.
-Tanken är att Vattenriket ska vara ett case tillsammans med ytterligare ett par europeiska biosfärområden. När projektet är formulerat ska man skriva ihop en ansökan till utlysningen Biodiversa+ i november 2024.

Sen är det bara att hålla tummarna, ett är dock säkert – projektet har fått en bra start i Vattenriket!
– Efter besöket reflekterade deltagarna över att det var så spot on. Det var en väldigt bra presentation som Carina satt ihop och hon hade fått ihop talare på ämnen som var otroligt välanpassad till forskargruppen. Det märktes att man har en stor vana att kommunicera med forskare. Det är otroligt värdefullt för att komma djupare och längre i forskningen. Vattenriket lever väl upp till Unescouppdraget att vara samarbetspartner till forskningen, säger Katja.

Fakta om postdocakademin
Robert Bosch Stiftung Postdoc Academy for Transformational Leadership är en tvåårig ledarskapsutbildning för postdocs (disputerade forskare tidigt i karriären). Syftet med akademin är lärande om ledarskap inom akademin och transformation för hållbarare samhällen, samt att gynna samarbete mellan unga forskare i Europa genom möten och så kallad ”seed funding” för att kunna utveckla gemensamma forskningsidéer.

Foto: Katja Malmborg

Back To Top
Translate »