Hösthälsning från Vattenriket!

lena och carina vid lillo

Från havet till naturens smarta lösningar. Vi ställer om till ett nytt tema och fördjupar arbetet med naturbaserade och naturinspirerade lösningar på samhällets utmaningar.

Projektet ”Supported by nature” är ett exempel. I juni fick vi besked om finansiering på 4,5 miljoner euro från EU. Projektet går ut på att etablera lärplatser för naturbaserade lösningar i nio biosfärområden runt Östersjön. I Vattenriket blir det stenrev i havet och klimatanpassade fiskåtgärder i strömmande vattendrag.

Under sommaren har vi gjort en insats för den biologiska mångfalden i havet. Inom WWF-projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” planterade dykare 5000 kvadratmeter ålgräs utanför Åhus.

Vid Snickarhaken finns ett biosförklassrum med material att utforska livet under havsytan. Biosfärklassrummen hjälper pedagoger att använda Vattenriket i undervisningen. Det senaste ligger på Sånnarna utanför Åhus. Här kan skolklasser lära sig om Vattenrikets sandiga marker.

När sommaren övergick i höst samlades politiker och tjänstemän från landets alla biosfärområden på naturum Vattenriket. Här fick de prata om kommunernas roll i biosfärområden och uppleva Vattenriket från Helge å. Lena Sommestad, ordförande i svenska Unescorådet, invigde med budskapet att vi behöver mäkla fred med naturen, ett arbete där biosfärområden kan spela en viktig roll.

Lärplatser för naturbaserade lösningar
Nätverket Biosphere for Baltic får 4,5 miljoner euro i EU-finansiering till projektet ”Supported by Nature”. Vattenrike är ett av nio biosfärområden som ska arbeta med naturbaserade lösningar för en bättre miljö i Östersjön. Läs mer här

Ålgräs för en livskraftig Östersjön 
Nya ålgräsängar ska ge ökad biologisk mångfald i Hanöbukten. I somras planterades ålgräs i havet utanför Åhus. Planteringen sträcker sig över en yta om 5000 kvadratmeter – den största som skapats i Hanöbukten. Läs mer här

Sveriges biosfärkommuner på konferens i Vattenriket 
Vi behöver mäkla fred med naturen! Det var budskapet när Lena Sommestad, ordförande svenska Unescorådet, talade till politiker och tjänstemän från landets biosfärområden på en konferens i Vattenriket om kommunens roll i biosfärområden. Läs mer här

Biosfärklassrum Sånnarna hjälper elever utforska sandens värden
Sandigt, torrt och vindpinat. Vid första anblicken kan Sånnarna verka lite torftigt. Men på sommaren möts vi av doftande sandnejlika och färgsprakande blåeld. Vildbin och fjärilar flyger mellan blommorna. Biosfärklassrum Sånnarna hjälper elever utforska Vattenrikets sandiga marker. Läs mer här

Ungdomsforum för hållbarhet
Engagemang, energi och kunskap. I somras deltog fyra unga vuxna från Vattenriket på ungdomsforum i Luxemburg. Tillsammans med deltagare från europeiska biosfärområden utforskade de naturen och dess ekosystemtjänster. Sedan skapade de en informationskampanj som de presenterade för Luxemburgs miljöminister. Läs mer här

Examensarbete för miljön 
Det kan vara idé att spä ut järnhaltigt vatten från sura sulfatjordar. Det visar Filippa Kvists examensarbete för Biosförkontoret. Arbetet är en förstudie till en ny våtmark som ska minska läckaget av järn och aluminium från sur sulfatjord. Läs mer här

Rådgivningar ska hjälpa fladdermössen
För tio år sedan susade fladdermössen runt den gamla gården. I dag hör Christina Nyström dem mer sällan. Det vill hon råda bot på. Därför blev hon så glad när hon såg annonsen om Biosfärkontorets fladdermusrådgivning. Rådgivningen är en del i Vattenrikets projekt Fladdermöss i Vattenriket.
Läs mer här

Back To Top
Translate »